Arama Sayfası


HAKKIMIZDA
- Tarihçe
- Özgörev
- Özgörü
- Faaliyetlerimiz
- Yönetim ve İdari Personel
- Süreçler / Hassas Görevler
- Süreçler / İş Akış Süreçleri
ÖBS HAKKINDA
- Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) Giriş
- Sistem Hakkında
- Sisteme Giriş Hakkında
- Öğrenciler İçin Açıklamalar
- Öğretim Üyeleri İle İlgili Açıklamalar
- Bina Kodları
- Lisans Program Kodları
- Lisansüstü Ders Kodları
ÖĞRENCİ
- Lisans / Hazırlık
- İTÜ TÖMER (Türkçe Hazırlık)
- Lisans / Ders Planları
- Lisans / Ders Denklikleri
- Lisans / Önşartlar
- Lisans / Ders Bilgileri, Ders İçeriği
- Lisans / ÇAP, Yandal ve Yatay Geçiş
- Lisans / Mühendislik Tamamlama
- Lisans / Öğrenci Bazında İntibak, Muafiyet Raporu Arşivi
- Lisansüstü / Ders Kodları
- Lisansüstü / Ders Programları
- Lisansüstü / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Uluslararası Öğrenciler
- Ders Programları
- Final Sınav Programı
- Öğrenci Katkı Payı/ Öğrenim Ücretleri / Harçlar
- Erasmus - Değişim Programları
- Formlar
- Belge Ücretleri
- Eğitim Doğrulama
- Akademik Takvim
- Özel Öğrenci
- Denklik Belgesi
- Mezuniyet ve Diploma
- MasterBee
KAYIT SÜREÇLERİ
- Lisans / Ders Kayıt Süreçleri
- Lisans / Ders Kayıt (Çap,Yandal,vb.) Süreçleri
- Lisans / Çap - Yandal - Yatay Geçiş Başvuru Süreçleri
- Lisansüstü / Yüksek Lisans Ders Aşaması Süreçleri
- Lisansüstü / Yüksek Lisans Tez Teslimi Süreçleri
- Lisansüstü / Doktora Ders ve Yeterlik Aşaması Süreçleri
- Lisansüstü / Doktora Tez Öneri ve Çalışma Süreçleri
- Lisansüstü / Doktora Tez Teslimi
MEVZUAT
- Yönetmelikler ve Yönergeler
BAŞVURU VE KABUL
- Başvuru ve Kabul
- Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Başvurusu
- Merkezi Yerleştirme Puanıyla Lisans Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvurusu
- Moda Tasarımı İle Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programları TC Uyruklu Adayların Başvurusu
- Yurt Dışından Kabul Edilecek Lisans Adayların Başvurusu
- Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvurusu
- Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Lisans Yatay Geçiş Başvurusu
- Lisansüstü İkinci Öğretim (Tezsiz) Programları Başvurusu
- İTÜ'ye Yeni Kayıt Olan Lisans Öğrencilerin Ders İntibak Başvurusu
- İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvurusu
- Lisansüstü Birinci Öğretim Programları Başvurusu
- Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee)
YARDIM
- Yardım
İLETİŞİM
- İletişim, Adres, Telefon, Faks
PROGRAM BİLGİ PAKETİ
- Program Bilgi Paketi / Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI
- Yükseköğretim Mevzuatı
İTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
- Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Konservatuar Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Yaz Öğretimi Yönetmeliği
İTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI
- Akademik Onur Sözü Esasları
- Akademik Takvimde Belirtilen Mezuniyet Tarihlerinden Sonra Stajını Tamamlayan ve Mezun Durumda Olan Öğrencilerin Mezuniyetleri İle İlgili Düzenlemeler ve Koşullar
- Araştırma Görevlilerinin İTÜ'nün Fakülte ve Üniversite Kurullarında Temsiline İlişkin Esaslar
- Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar
- Diploma, Diploma Defteri, Sertifika İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
- Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
- İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları
- Lisans Derece Belirleme Esasları
- Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları
- Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları
- Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Lisans-Yüksek Lisans Programı Uygulama Esasları (MasterBee)
- Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları
- Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
- Muafiyet ve İntibak işlemleri Not Dönüşüm Tablosu
- Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar
- Öğrenci Konseyi Yönergesi
- Özel Öğrenci Yönergesi
- Staj Genel Esasları
- Tasarım Projesi Alınması, Teslimi ve Sınav Esasları
- Uzaktan Eğitim İle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esas ve Usulleri
- Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi
ÖĞRENCİ AFFI SENATO ESASLARI
- 7417 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları
- 7143 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları
- 7417 Sayılı Af Kanunuyla Kayıt Olan Öğrencilerin İTÜ Azami Süre Esasları
AKTİF DUYURULAR
- Not Ortalaması İle İTÜ İçi Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Yeni Öğrenci Numaraları / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Not Ortalaması İle İTÜ İçi Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Yeni Öğrenci Numaraları
- Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP) Boş Kalan 2 Kontenjan İçin Yedekten Asile Geçen Adaylar ve Kesin Kayıt İşlemi / Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı Boş Kalan 2 Kontenjan İçin Yedekten Asile Geçen Adaylar ve Kesin Kayıt İşlemi
- Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Öğrencilerinin Ders Kayıtları Hakkında / Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Öğrencilerinin Ders Kayıtları Hakkında
- Lisans Öğrencileri İçin Ders İntibak Başvurusu / Ders İntibak Başvurusu 17 Eylül 2023 (Saat 17:00'a Kadar) Uzatılmıştır.
- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerdeki öğrencilerin Özel Öğrencilik Başvuruları Hakkında / Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerdeki öğrencilerin Özel Öğrencilik Başvuruları Hakkında
- 2023-2024 Güz yarıyılı Lisansüstü ikinci başvuru sonucu programları kazananların listesi / 2023-2024 Güz yarıyılı Lisansüstü ikinci başvuru sonucu programları kazananların listesi, istenen belgeler ve kesin kayıt işlemi ayrıntıları
- 2023 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine / 2023 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine
- İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB Ders Kaydı / -
- İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çap ve Yandal Yedekten Asile Geçen Öğrenciler ve Kayıt İşlemi / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çap ve Yandal Yedekten Asile Geçen Öğrenciler ve Kayıt İşlemi
- Çap ve Yandal Programlarından Kayıt Silme İşlemleri / Çap ve Yandal Programlarından Kayıt Silme İşlemleri
- ÇAP ve Yandal Öğrencilerinin Dikkatine; / Önşart ve Bölüm kısıtı sebebiyle ders kaydı yapamayan ÇAP ve Yandal Öğrencilerinin Dikkatine;
- Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çap ve Yandal Başvuru Sonuçları ve Kayıt İşlemi / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çap ve Yandal Başvuru Sonuçları ve Kayıt İşlemi
- 2023 - 2024 Yurt Dışı Adayların Lisans Başvuru Sonuçlarına Göre Yedekten Asile Geçen Adaylar ve Kayıt İşlemleri / Kayıt Tarihleri: 18 Eylül 2023 - 19 Eylül 2023 Türkiye saati ile 16:00'a kadar
- Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçişten Geri Dönüş Yapan Öğrencilerin Ders İntibak Başvurusu / 15 Eylül 2023 Saat 17:00'a Kadar Başvuru Yapılması Gerekmektedir.
- Yurt İçi Kurumlar Arası Lisans Yatay Geçiş Yedekten Asile Geçen Aday Öğrenciler ve Kayıt İşlemi / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yurt İçi Kurumlar Arası Lisans Yatay Geçiş Yedekten Asile Geçen Aday Öğrenciler ve Kayıt İşlemi
- Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Yedekten Asile Geçen Öğrenciler ve Kayıt İşlemleri / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Yedekten Asile Geçen Öğrenciler ve Kayıt İşlemleri
- 2023-2024 Güz yarıyılı 2.Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans yedekten asile geçenlerin listesi / 2023-2024 Güz yarıyılı 2.Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans yedekten asile geçenlerin listesi ve kesin kayıt işlemi ayrıntıları
- Konservatuvar Lisans Programlarında Yedekten Asile Geçen Aday Bulunmamaktadır / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Konservatuvar lisans programlarında yedekten asile geçen aday bulunmamaktadır.
- Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Lisans Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları ve Kayıt İşlemi / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Lisans Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları ve Kayıt İşlemi
- Moda Tasarımı İle Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programları Yedekten Asile Geçen Adaylar ve Kesin Kayıt İşlemi / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Moda Tasarımı İle Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programları Yedekten Asile Geçen Adaylar
- 2022 - 2023 Yaz Öğretimi Potansiyel Mezun Durumu Kontrol Sayfası / Mezun durumundaki lisans öğrencilerin mezuniyet durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
- 2023-2024 Akademik Yılı Yurt Dışı Adayların Lisans Başvuru Sonuçları / 2023-2024 Akademik Yılı Yurt Dışı Adayların Lisans Başvuru Sonuçları
- Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvuru Sonuçları ve Kayıt İşlemleri / 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvuru Sonuçları ve Kayıt İşlemleri
- Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde değişiklik / Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde değişiklik yapılmıştır.
- 2023 YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemiz Programlarına Yerleşen Öğrenciler İçin Gerekli Bilgiler / 2023 YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemiz Programlarına Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri ve Diğer Önemli Bilgiler
- Lisans Programları Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Programı Yönergesinde Değişiklik Yapıldı / İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesinde Değişiklik Yapıldı.
- Lisans Programları Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Programı Yönergesinde Değişiklik Yapıldı / İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesinde Değişiklik Yapıldı.
- Azami Öğretim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler / 2547 sayılı Kanunun 44/c maddesine göre, lisans öğretimine başladığı tarihten itibaren 7 yıllık azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan...
- YÖKSİS (E-Devlet) Mezuniyet Bilgileri Ekleme veya Güncelleme Talep Formu / Başvuru formunu doldurmadan önce YÖKSİS (E-Devlet) üzerinden mezuniyet bilgilerinizi kontrol ediniz.
- Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni Almak İçin Hazırlamaları Gereken Evraklar ve İkamet İzni Başvurusu / 1. Öğrenci İkamet İzni Başvurusu için Gerekli Evrakların Öğrenci Tarafından Toplanması...