08.07.2021

Üniversite Senatosu

Sayı : 776

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEÇERLİ İNGİLİZCE SINAVLAR VE MİNİMUM PUANLARI

TOEFL IBT ve PTE Sınavları İle İlgili Açıklama

- Üniversite Senatosu'nun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı kararı gereğince, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul edilmeyecektir.

- Türkiye'de alınan TOEFL IBT sınav sonuçları sadece devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerlidir.

- 08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

1. Lisans Programları için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

Sınav Geçerlilik Süresi ING 100 - 112A - 201A ING 112A - 201A
İTÜ YDY Yeterlilik 2 Yıl 60 – 74 / 100 75 – 100 / 100
*TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition 2 Yıl 72 – 90 / 120 91 – 120 / 120
**PTE Akademik 2 Yıl 55 - 74 / 90 75 – 90 / 90

2. Lisansüstü Programları için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

Sınav Geçerlilik Süresi Tezsiz Yüksek Lisans ( 2. Öğretim ) Yüksek Lisans (Tezli / 1.öğretim (Tezsiz)) Doktora
İTÜ Yeterlilik 2 Yıl 55 / 100 65 / 100 -
*TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition 2 Yıl 66 / 120 78 / 120 78 / 120
**PTE Akademik 2 Yıl 50 / 90 62 / 90 62 / 90
YDS /e-YDS / YÖKDİL 5 Yıl 55 / 100 65 / 100 65 / 100

3. Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) için Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları

Program *TOEFL iBT TOEFL iBT Home Edition **PTE Akademik İTÜ Yeterlilik Sınavı Geçerlilik ÖZEL KOŞULLAR
SUNY New Paltz
İşletme
74 74 - - 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
SUNY Fashion Institute of Technology
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
Moda Tasarımı
80 80 53 - 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
SUNY Maritime College
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
79 - - - 2 Yıl Şartlı Başlama: TOEFL iBT 72
SUNY Maritime College Eng. 90 F Introduction to College Writing dersini alarak C veya üstü not alan öğrenciler İngilizce yeterlik koşulunu yerine getirmiş sayılacaklardır.
SUNY Binghamton
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
83 83 - - 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
SUNY Buffalo
İnşaat Mühendisliği
79 79 55 - 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
PTE Akademik sınavından öğrencilerin toplamda 55 ve ana alt bölümlerden (iletişim becerileri) en az 50 puan almaları gerekmektedir.
Montana State University
Biyomühendislik
71 - 48 - 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
New Jersey Institute of Technology
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
79 - - - 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
Strathclyde University, UK
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
79 - 55 - 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
PTE Akademik sınavından öğrencilerin toplamda 55 ve ana alt bölümlerden (iletişim becerileri) en az 50 puan almaları gerekmektedir.
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
65 - - 60 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
-
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Programları
Makina Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Mimarlık
Ekonomi
79 - - 65 2 Yıl Şartlı başlama yoktur.
-

*Üniversite Yönetim Kurulunun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlara öğrenci kabulünde sunulan TOEFL iBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin TOEFL sınav merkezlerinden getirilecek sınav sonuçları kabul edilecektir. Üniversite Senatosu'nun 27.07.2022 günlü ve 808 sayılı kararı gereğince, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren TOEFL İBT Special Home Edition sınavı kabul edilmeyecektir.

**08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.