Erasmus/Uluslararası Değişim Programları

Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları

Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları

Erasmus’a Giden Öğrencilerin Dikkatine

Erasmus Ders Saydırma ve Sözleşme Kuralları

Değişim Programına Giden Öğrencilerin Dikkatine

Değişim Programı Ders Saydırma ve Sözleşme Kuralları

Erasmus programıyla ilgili alınmış Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları:

- İstanbul Teknik Üniversitesi’nce gönderilecek Erasmus öğrencilerinin başvurularında genel not ortalaması Lisans için en az 2.20, Lisansüstü için en az 2.50 olmalıdır. (Ulusal ajans tarafından kabul edilen en düşük not koşulu) (Üniversite Senatosunun 04/07/2013 günlü 580 sayılı kararı)

- Avrupa Birliği Erasmus+ Değişim Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören son sınıf öğrencileri, Bitirme Tasarım Projesi dersini yurt dışında gitmiş oldukları Üniversitelerde alabilirler. Ancak Bitirme Tasarım Projesi dersi sınavı İTÜ’de bağlı bulundukları fakültede yapılır.

Erasmus+/ Diğer Değişim Programları Kapsamında Diğer Üniversitede Alınan Derslerin İTÜ'de Sayılması

Erasmus+/ Diğer Değişim Programları kapsamında diğer Üniversitelere giden öğrencilerin transkriptlerinin orijinallerini, Öğrenim Sözleşmeleri (Learning Agreement), Değişim Öğrenim Sözleşmeleri (Change Learning Agreement) ve ilgili formlara ait Tanınma Belgelerini (Recognition Sheet), derslerini saydırabilmeleri için söz konusu programdan döndükten sonra en geç Akademik Takvim'de belirlenen ders ekleme-çıkarma süresinin son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edilmediği takdirde, ekleme-çıkarma haftasını izleyen ilk pazartesi günü öğrencinin sistemine engel konulacak olup bu engel, ders sayımı gerçekleştirildiği anda kaldırılacaktır. Sistemde engeli bulunan öğrenciler, öğrenci belgesi alabilmek için geçici olarak engellerinin kaldırılmasını talep edebilecek ancak bir sonraki ders seçiminde, engel hala duruyorsa, ders seçemeyecek ya da mezun olamayacaklardır.

Formlar

Gelen Erasmus Öğrencileri için Ders Kayıt Formu-Course Registration Form

Gelen Değişim Öğrencisi için Ders Kayıt Formu- Course Registration Form

Bağlantılar

Erasmus Ofisinin Web Sitesi : http://erasmus.itu.edu.tr/
Uluslararası Ofisinin Web sitesi : https://international.itu.edu.tr/