Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İşlemleri

Genel Bilgiler

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuat 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi ile düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğrenci katkı payı ; Birinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin ödemekle yükümlü olduğu ücreti,

Öğrenim ücreti ; Uluslararası öğrenciler ,Uluslararası Ortak Lisans Programlarında kayıtlı öğrenciler ile Tezsiz II.Öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları ücreti

Katkı payı/öğrenim ücretleri; ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.

Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Yükümlüsü Öğrenciler

1-Birinci öğretim programlarında program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.

Öğrenim Süreleri

DİPLOMA PROGRAMI

PROGRAM SÜRESİ

İngilizce Hazırlık Sınıfı

1 yıl/ 2 yarıyıl

Lisans programları (dört yıllık)

4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki yarıyıl)

2 yarıyıl

Tezli Yüksek lisans programları

2 yıl/ 4 yarıyıl

Tezsiz Yüksek lisans programları

1 yıl/ 2 yarıyıl

Doktora programları

4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisans sonrası doktora programları

5 yıl/10 yarıyıl

2-İzledikleri yan dal programı anadal programı bittiği halde devam eden yan dal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.

3-Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.

4-Lisansüstü programın normal süresini aşan öğrenciler , lisansüstü program için katkı payı ücreti öderler.

5-Mühendislik Tamamlama programında öğrenim gören öğrenciler katkı payı öderler.

6-Uluslararası ortak lisans programları öğrencileri öğrenim ücreti öderler

7-Yurt dışından öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler öğrenim ücreti öderler.

8-Yurtdışı kontenjanından yerleşen ve TC vatandaşlığına geçen uluslararası öğrenciler öğrenim ücreti ödemeye devam ederler.

Katkı Payı / Öğrenim Ücretinden Muaf Olan Öğrenciler

1-Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.

2-Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören devlet yükseköğretim kurumlarındaki araştırma görevlileri (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır. Normal öğrenim süresi dolduğu halde mezun olamamış lisansüstü programı öğrencisi Araştırma Görevlilerinin bağlı bulundukları kurumdan veya personel işlerinden araştırma görevlisi olduğuna dair belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirdikleri takdirde katkı payından muafiyetleri devam edebilecektir.

3-Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır.

4-Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin katkı payları kurumlarının uygun görmesi halinde kurumları tarafından ödenir.

5-Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapan TC uyruklu öğrenciler program süresi içinde katkı payından muaftır.

6-Yurtdışından yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden, uyruklarından biri TC/KKTC uyruklu olan öğrenciler ile TC vatandaşlığından çıkan öğrenciler program süresi içinde katkı payından muaftır.

7-Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından “YÖK tarafından belirlenen esaslara göre üniversiteye yerleştirilen öğrenciler” katkı payından muaftır.

8-Anadal programından program süresi içinde mezun olan çift anadal öğrencileri mezuniyetten sonra bir yıl daha katkı payından muaftır.(9. ve 10. dönemler)

Katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti kapsamında olanların belgelerini, ilgili yarıyılın başında Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin yatırıldığı hafta içerisinde ÖİDB’nin Ücret Ödeme Ofisine teslim etmesi gerekir.

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İndiriminden Yararlanacak Öğrenciler

1-Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için (öğrenimleri süresince) ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

2-Uluslararası öğrencilerden öğrenim ücreti indirimine hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretini indirimli öder.

Çift Ana Dal (ÇAP) Öğrencileri (Uluslararası Öğrenciler Hariç)

1-Ana dal programının 1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.

2-Ana dal programının 9. ve 10. dönemlerinde; ana dal ve ÇAP kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez.

3-Ana dal programının 11 ve yukarı dönemlerinde ana dal ve ÇAP kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir, Sadece ÇAP kaydı var ise ÇAP katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

Değişim Programlarına Katılan Öğrenciler

Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir.

667 Sayılı KHK Kapsamında Üniversitemize Özel Öğrenci Olarak Kayıt Yaptıran Öğrenciler

Öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrenciler ücret ödemelerini, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna yapacaklardır.

ÖSS veya eşdeğeri sınavlarla kayıt olan öğrenciler önceki programlarında almış oldukları bazı dersleri programlarına saydırarak bazı derslerden muaf olmaktadırlar. Bu şekilde muaf olunan dersler için harcatılan dönemler öğrenim süresi hesabına katılır ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde de gözönüne alınır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde gözönüne alınır.

Banka Dekontları

Öğrenciler bankaya katkı payı/öğrenim ücretini öderken mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidirler.

Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinin iadesi işlemlerinde banka dekontunun sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödeme Bilgisi Kontrolü

Cezalı kayıt haftasında bankaya ödenen ücretler 2 saat aralıklarla sistemde güncellenmektedir.

Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri listesi için tıklayınız.

Ücretlerin Yatırılacağı Banka

Vakıf Bank