Yönetim ve İdari Personel

Adı Soyadı Ünvanı Görevi Telefon
YÖNETİM
Yıldız BÜYÜKÇOLAK Daire Başkanı Daire Başkanı Tel: 0 212 285 34 00 / 117
Sevim IŞIK Şube Müdürü Şube Müdürü Tel: 0 212 285 34 00 / 116
Serpil EMİRHAN Şube Müdürü Şube Müdürü Tel: 0 212 285 34 00 / 109
Nurdan SEYHUN Şef Şef Tel: 0 212 285 34 00 / 132 
Rengigül ÖKSÜZTEPE Şef Şef Tel: 0 212 285 34 00 / 121
DAİRE BAŞKANLIĞI SEKRETERLİĞİ
Serap HIZAL Bilgisayar İşletmeni Başkan Sekreteri Tel: 0 212 285 34 00 / 112
İDARE AMİRİ
Nejdet SARIÇAYIR İdare Amiri İdare Amiri Tel: 0 212 285 34 00 / 114
DEKANLIK SEKRETERLİĞİ
Dilek YAVUZ Bilgisayar İşletmeni Dekan Sekreteri Tel: 0 212 285 34 00 / 200
DEKANLIK YAZI İŞLERİ
Alpaslan KIZILTAN Memur Dekanlık Yazı İşleri Tel: 0 212 285 34 00 / 207
YABANCI ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ- ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ
Abdurrahman ERMİŞ Bilgisayar İşletmeni Yabancı Öğrenci İşlemleri - Öğrenci İkamet İzni İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 125
ERASMUS/DEĞİŞİM PROGRAMLARI İŞLEMLERİ
Nilgün BABACAN Bilgisayar İşletmeni Erasmus/ Değişim Programları İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 126
YATAY-DİKEY GEÇİŞ İŞLEMLERİ
Zafer GÜLER Bilgisayar İşletmeni Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 159
MEZUNİYET İNTİBAKLARI
Nuray ŞARLAK Bilgisayar İşletmeni Mezuniyet İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 135
DİPLOMA İŞLEMLERİ
Selma ALTUNBAŞ Bilgisayar İşletmeni Diploma İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 118
Türkan ORHAN Bilgisayar İşletmeni Diploma İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 138
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ
Meral BOZFIRAT Bilgisayar İşletmeni Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 154
YAZI İŞLERİ
Kevser KARATAŞ Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri Tel: 0 212 285 34 00 / 162
Melahat KAZOĞLU Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri Tel: 0 212 285 34 00 / 128
Selma SUCU Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri Tel: 0 212 285 34 00 / 162
LİSANSÜSTÜ İŞLEMLER
Ahmet DİNÇER Mühendis Lisansüstü İşlemleri - ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 133
Ayten UYAR Memur Lisansüstü İşlemleri - ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 163
Canan ÇALIŞKAN Mühendis Lisansüstü İşlemleri - ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 134
Hicran GÜNEŞ Bilgisayar İşletmeni Lisansüstü İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 119
Şenay YAMAN Bilgisayar İşletmeni Lisansüstü İşlemleri - ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 140
Muhammed Ferhat ÇOMAKTEKİN Bilgisayar İşletmeni Lisansüstü İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / ---
Ülkü BİNGÖL Memur Lisansüstü İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / ---
Yeliz HAMBARACI Bilgisayar İşletmeni Lisansüstü İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / ---
AYNİYAT İŞLEMLERİ
Mustafa DEMİRCİ Bilgisayar Teknikeri Avniyat İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 156
BANKO İŞLEMLERİ
Burak ÇİFTÇİ Bilgisayar Teknikeri Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 129
Derya ŞİRİN Bilgisayar İşletmeni Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 124
Neşe GÜLFİDAN Bilgisayar İşletmeni Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00/ 144
Sevim ERDAĞ TÜRK Memur Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00/ 144
Vildan KILIÇ Bilgisayar İşletmeni Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 111
ARŞİV
Taner KAYA Memur Arşiv Tel: 0 212 285 34 00 / 127
EVRAK DAĞITIM
Rıza SUCU Teknisyen Yardımcısı Evrak Dağıtım Tel: 0 212 285 34 00 / 130
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ - Sistem Ekibi
Enes OK Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 155
Eyyüp KARA Bilgisayar İşletmeni ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 137
Mitat KARADAĞ Programcı ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 143
Nagihan DİKİCİ Teknisyen ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 122
Samet MURATOĞLU Çözümleyici Çözümleyici Tel: 0 212 285 34 00 / 165
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ - Fonksiyonel Ekip
Ata Ağar Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00/ 161
Barış BAYRAMOĞLU İstatistikçi ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 104
Dilek Özden YILDIZ Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 105
Emine Nuray DALDAL Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 152
Işıl KARABIYIK Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 157
İlyas MOLLAOĞULLARI Bilgisayar İşletmeni ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 146
Nurşen BALTA Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 131
ISITMA KLİMA SİSTEMLERİ
Bayram ŞENER Tekniker İklimlendirme ve Soğutma İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 139