Yönetim ve İdari Personel

Adı Soyadı Ünvanı Görevi Telefon
YÖNETİM
Yıldız BÜYÜKÇOLAK Daire Başkanı Daire Başkanı Tel: 0 212 285 34 00 / 117
Serpil EMİRHAN Şube Müdürü Öğrenci İşleri Şube Müdürü Tel: 0 212 285 34 00 / 109
Sevim IŞIK Şube Müdürü Vekili Mezun Belge ve Burs İşlemleri Şube Müdürü Tel: 0 212 285 34 00 / 116
Nurdan SEYHUN Şube Müdürü Vekili Öğrenci İşlemleri Kayıt ve İzleme Şube Müdürü Tel: 0 212 285 34 00 / 132 
Rengigül ÖKSÜZTEPE Şef Şef Tel: 0 212 285 34 00 / 121
DAİRE BAŞKANLIĞI SEKRETERLİĞİ
Serap HIZAL Bilgisayar İşletmeni Başkan Sekreteri Tel: 0 212 285 34 00 / 112
İDARE AMİRİ
Nejdet SARIÇAYIR İdare Amiri İdare Amiri Tel: 0 212 285 34 00 / 114
DEKANLIK SEKRETERLİĞİ
Dilek YAVUZ Bilgisayar İşletmeni Dekan Sekreteri Tel: 0 212 285 34 00 / 200
YABANCI ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ- ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ
Ferhat ÇAKIRÖZ Bilgisayar İşletmeni Öğrenci Dekanlığı - Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Tel: 0212 285 66 00
Sarp Manay ERMİŞ Bilgisayar İşletmeni Yabancı Öğrenci İşlemleri - Öğrenci İkamet İzni İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 125
Burçin GACAL Şube Müdürü Yabancı Öğrenci İşlemleri - Öğrenci İkamet İzni İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / -
ERASMUS/DEĞİŞİM PROGRAMLARI İŞLEMLERİ
Nilgün BABACAN Bilgisayar İşletmeni Erasmus/ Değişim Programları İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 126
YATAY-DİKEY GEÇİŞ İŞLEMLERİ
Zafer GÜLER Bilgisayar İşletmeni Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 159
İTÜ - KKTC İşlemleri
Fatih YİĞİT Yönetsel Hizmetler Personeli İTÜ - KKTC İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 153
MEZUNİYET İNTİBAKLARI
Nuray ŞARLAK Bilgisayar İşletmeni Mezuniyet İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 135
DİPLOMA İŞLEMLERİ
Türkan ORHAN Bilgisayar İşletmeni Diploma İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 138
Ezgi YILMAZ Bilgisayar İşletmeni Diploma İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 118
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ
Sevim ERDAĞ TÜRK Bilgisayar İşletmeni Katkı Payı / Öğrencim Ücreti İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00/ 144
YAZI İŞLERİ
Kevser KARATAŞ Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri Tel: 0 212 285 34 00 / 162
Neşe GÜLFİDAN Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri Tel: 0 212 285 34 00 / 103
Selma SUCU Bilgisayar İşletmeni Yazı İşleri Tel: 0 212 285 34 00 / 123
Çağrı Merkezi
Melahat KAZOĞLU Bilgisayar İşletmeni Çağrı Merkezi Sorumlusu Tel: 0 212 285 34 00 / 128
Azami Süresi Dolan Lisans Öğrenci İşlemleri
Şenay YAMAN Bilgisayar İşletmeni Azami Süresi Dolan Lisans Öğrenci İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 140
LİSANSÜSTÜ İŞLEMLER
Ayten UYAR Bilgisayar İşletmeni Lisansüstü İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 163
Binnaz ŞENGÜL Memur Lisansüstü İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 136
Muhammed Ferhat ÇOMAKTEKİN Bilgisayar İşletmeni Lisansüstü İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 168
AYNİYAT İŞLEMLERİ
Mustafa DEMİRCİ Bilgisayar Teknikeri Ayniyat İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 156
BANKO İŞLEMLERİ
Burak ÇİFTÇİ Bilgisayar Teknikeri Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 129
Vildan KILIÇ Bilgisayar İşletmeni Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 111
Hicran GÜNEŞ Bilgisayar İşletmeni Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 119
Neslihan ÖZTEMİZ Memur Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 145
Muhammet ÖRENCİK Memur Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / -
Serkan YANIK Memur Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / -
Süreyya ERDOĞAN Memur Öğrenci Banko İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / -
ARŞİV
Taner KAYA Memur Arşiv Tel: 0 212 285 34 00 / 127
EVRAK DAĞITIM
Rıza SUCU Teknisyen Yardımcısı Evrak Dağıtım Tel: 0 212 285 34 00 / 130
Hüseyin ÇAL Memur Evrak Dağıtım Tel: 0 212 285 34 00 / 130
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ - Sistem Ekibi
Enes OK Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 155
Eyyüp KARA Bilgisayar İşletmeni ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 137
Samet MURATOĞLU Çözümleyici Çözümleyici Tel: 0 212 285 34 00 / 165
Ata AĞAR Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 161
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ - Fonksiyonel Ekip
Barış BAYRAMOĞLU İstatistikçi ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 151
Emine Nuray DALDAL Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 152
Işıl KARABIYIK Mühendis ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 157
İlyas MOLLAOĞULLARI Bilgisayar İşletmeni ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 146
Süleyman Buğra ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni ÖBS Sistem Uzmanı Tel: 0 212 285 34 00 / 105
ISITMA KLİMA SİSTEMLERİ
Bayram ŞENER Tekniker İklimlendirme ve Soğutma İşlemleri Tel: 0 212 285 34 00 / 139