Eğitim Doğrulama

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarının yurt dışındaki kurumlarda çalışmak ya da lisansüstü eğitimi yapmak için başvuru yaptıklarında, mezunlarımızın kendilerine başvuru yaptıkları sırada sundukları bilgi ve belgelerin teyit edilebilmesi için izlenmesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU

 1. Başvuru Formu, (Form istenen formatta ilgili kurum tarafından doldurulmalıdır.)
 2. Form ve varsa teyidi istenen diğer belgeler verification@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilerek talep oluşturulur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilen talep sonucu, 10 iş günü içerisinde karşı kuruma iletilir.

BELGE GÖNDERİM TALEPLERİ

 1. Elektronik ortamda Yurt dışındaki kuruma iletilmesi istenen belgelerin taranmış hali https://yardim.itu.edu.tr/ “Yurt Dışındaki Kurumlara Belge Gönderim Talebi” başlığı altından oluşturulacak yardım bileti ekinde Öğrenci İşleri Daire başkanlığına iletilmelidir. Belge veya bilgi talebinin gönderilmesi için oluşturulan yardım bileti içeriğinde, gönderim yapılacak olan yurtdışındaki kurumun bilgileri mutlaka bulunmalıdır.
 2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilen talep sonucu, 10 iş günü içerisinde karşı kuruma iletilir.
 3. WES sistemiyle belge gönderim talepleri aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir:
  • Öğrenci WES sistemine başvurarak belge gönderim talebiyle ilgili referans kodunu alır.
  • Referans kodunu tarafımıza e-posta yoluyla verification@itu.edu.tr adresine iletir.
  • Referans koduyla birlikte ilgili belgeler Diploma Ofisi tarafından WES sistemine yüklenerek gönderilir.
 4. Yurt dışındaki kurumların resmi e-posta adresleri aracılığı ile yapacakları belge/bilgi gönderim taleplerine, Üniversitemizin resmi verification@itu.edu.tr e-posta adresinden yanıt verilecektir.
 5. İlgili talepler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, belgeler 10 iş günü içerisinde karşı kuruma iletilir.
 6. Basılı diploma mezunun kendisine veya noter onaylı vekalet verdiği kişiye teslim edilir. Yurt dışında bulunan öğrenciler, bulundukları ülkedeki Türk konsolosluğu üzerinden vekalet verebilir. Vekaletin içeriğinde mutlaka “İstanbul Teknik Üniversitesi’nde diploma işlemlerini gerçekleştirebilir” şeklinde bir ibare bulunmalıdır.
 7. Basılı transkript, öğrenci belgesi, vb. belgeler öğrencinin kendisine teslim edilir. Öğrencinin gelemeyeceği durumlarda, bu durumu açıklayan bir emaille birlikte belgeyi teslim alacak kişinin kimlik bilgileri ve geçerli bir kimlik örneği ogrenciisleri@itu.edu.tr adresine önceden iletilir.
 8. Üniversitemizin basılı diploma, transkript, vb. belgeleri yurt dışındaki kurumlara posta yoluyla gönderme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Belgelerin basılı hallerinin gönderilmesi gerektiği durumlarda mezun/öğrenci veya noter onaylı vekalet verdiği kişi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek talepte bulunur. İlgili talebe istinaden ilgili belgeler kapalı/mühürlü zarfta kişiye teslim edilir. Kampüs içerisinden kargo firmalarıyla bu gönderimler teslim alan kişi tarafından gerçekleştirilebilir.