Tarihçe

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51’inci maddesine göre kurulan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde kararname’nin 31.Maddesi ile görev tanımı yapılmış olup, 1999 yılına kadar Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü, Mezunlar, Belgeler ve Burslar Şube Müdürlüğü, Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ve İstatistik Birimi olmak üzere Rektörlük binasında hizmetini yürütmüştür.

1998-1999 Eğitim – Öğretim yılında Başkanlığımızın yapısı yeniden projelendirilmiştir. Üniversitemizin tüm Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulu’na kayıtlı bulunan öğrencilerinin, mezunlarının işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri otomasyonu çerçevesinde, 1999-2000 Eğitim – Öğretim yılından itibaren merkezi sistem anlayışına dönüştürülerek Başkanlığımız tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır.

Başkanlığımız 2000-2015 yılları arasında eski Otomasyon binasında hizmet verdikten sonra, 13 Nisan 2015 tarihinden itibaren Ayazağa Yerleşkesinde yer alan Metro İstasyonu üzerine yapılmış olan binada hizmet vermeye devam etmektedir .