Özel Öğrenci

Lisans

Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek üzere Üniversitemize başvuran lisans öğrencilerinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 1. Kendi üniversitelerinde kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlamış olması,
 2. Genel Not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması,
 3. Disiplin cezası almamış olması

Üniversitemize özel öğrenci statüsünde başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği Fakülte’ye başvuru yapmalıdır.

 1. Öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun İTÜ’de özel öğrenci olmasını kabul ettiğine ilişkin karar belgesi

 2. Transkript belgesi

 3. Linkte görülebilen, İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen yabancı dil sınav skorlarından birine sahip olunduğunu gösteren belge

 4. Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge (İngilizce dilinde olmalıdır)

Önemli Notlar

 1. Öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun İTÜ’de özel öğrenci olmasını kabul ettiğine ilişkin karar belgesinde, İTÜ’de alacak olduğu derslerin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin Akademik Takvim’de ilan edilen ders kayıt dönemlerinden önce, öğrenim görmek istedikleri Fakülteye başvuru yapmaları gerekmektedir.
 3. Hazırlık sınıfına özel öğrenci kabul edilmez
 4. Her akademik yılda, ilgili bölümün o yıldaki ÖSYS kontenjanının en fazla %3’ü kadar öğrenci özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
 5. Özel öğrencilik süresi aralıklı veya sürekli olarak iki yarıyıl ile sınırlıdır.
 6. Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.
 7. Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
 8. Özel öğrencinin alabileceği en fazla ders kredisi, kayıt olacağı programın ilgili yarıyılındaki derslerin kredisi kadardır.
 9. İlgili Fakülte’den kabul aldıktan sonra özel öğrenci statüsünde öğrenim görecek olan öğrencilerin ders seçimi için linkte ( Link eklenecektir ) yer alan formu doldurmaları gerekmektedir.

Faydalı Linkler

Özel Öğrenci Yönergesi için tıklayınız

Akademik Takvim için tıklayınız

İTÜ Fakülte bilgilerine ulaşmak için tıklayınız

Programların ders planlarına ulaşmak için tıklayınız

Lisansüstü

Özel Öğrenci Statüsünde 2020 - 2021 Güz Döneminde Ders Alacak Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine

 1. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen aday ; Kayıtlı olduğu üniversiteden aldığı İTÜ'den ders almasına izin veren Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde bulunan Özel Öğrenci Ders Talep Formunu indirip ilgili hanelerini doldurup gerekli imzalarını tamamlayarak nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 26 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekmektedir.
 2. Alacağı ders/dersler İngilizce ise İngilizce yeterliğini gösterir belgenin aslı ile ya da sınav merkezlerinin resmi web sayfalarından online sonuç kontrolü ile İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca İngilizce ders seçimi onaylanır.(Üniversite tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları için tıklayınız. Bu şartları taşımayan öğrenciler İngilizce ders seçemezler.)
 3. Özel Öğrenci Ders Talep Formunu İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmiş aday öğrencilerin kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir ve adaya özel öğrenci numarası verilir.
 4. Kayıt sonrasında aday, misafir öğrenci numarası ile talep ettiği taktirde aldığı ders ve sonucunu belgeleyebilir.

Önemli Açıklamalar:

 1. Özel öğrenci statüsünde alınacak derslerde çakışma olmamalıdır. Çakışan dersler sisteme kaydedilmez.
 2. İTÜ öğrencileri özel öğrenci olarak kayıt yaptıramaz.