Özel Öğrenci

Lisans

- Lisans Özel Öğrenci Yönergesi

Lisansüstü

Özel Öğrenci Statüsünde 2020 - 2021 Güz Döneminde Ders Alacak Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine

  1. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen aday ; Kayıtlı olduğu üniversiteden aldığı İTÜ'den ders almasına izin veren Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde bulunan Özel Öğrenci Ders Talep Formunu indirip ilgili hanelerini doldurup gerekli imzalarını tamamlayarak nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 26 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekmektedir.
  2. Alacağı ders/dersler İngilizce ise İngilizce yeterliğini gösterir belgenin aslı ile ya da sınav merkezlerinin resmi web sayfalarından online sonuç kontrolü ile İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca İngilizce ders seçimi onaylanır.(Üniversite tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları için tıklayınız. Bu şartları taşımayan öğrenciler İngilizce ders seçemezler.)
  3. Özel Öğrenci Ders Talep Formunu İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmiş aday öğrencilerin kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir ve adaya özel öğrenci numarası verilir.
  4. Kayıt sonrasında aday, misafir öğrenci numarası ile talep ettiği taktirde aldığı ders ve sonucunu belgeleyebilir.

Önemli Açıklamalar:

  1. Özel öğrenci statüsünde alınacak derslerde çakışma olmamalıdır. Çakışan dersler sisteme kaydedilmez.
  2. İTÜ öğrencileri özel öğrenci olarak kayıt yaptıramaz.