Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI
- Yükseköğretim Mevzuatı
İTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
- Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Konservatuar Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
- Yaz Öğretimi Yönetmeliği
İTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI
- Akademik Onur Sözü Esasları
- Akademik Takvimde Belirtilen Mezuniyet Tarihlerinden Sonra Stajını Tamamlayan ve Mezun Durumda Olan Öğrencilerin Mezuniyetleri İle İlgili Düzenlemeler ve Koşullar
- Araştırma Görevlilerinin İTÜ'nün Fakülte ve Üniversite Kurullarında Temsiline İlişkin Esaslar
- Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar
- Ders Başarı Ölçme ve Değerlendirme Senato Esasları
- Ders Planı Dışı Faaliyet Kaydı Uygulama Esasları
- Diploma, Diploma Defteri, Sertifika İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
- Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları
- İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları
- Lisans Derece Belirleme Esasları
- Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları
- Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları
- Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Lisans-Yüksek Lisans Programı Uygulama Esasları (MasterBee)
- Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları
- Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
- Muafiyet ve İntibak işlemleri Not Dönüşüm Tablosu
- Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar
- Öğrenci Konseyi Yönergesi
- Özel Öğrenci Yönergesi
- Staj Genel Esasları
- Tasarım Projesi Alınması, Teslimi ve Sınav Esasları
- Uzaktan Eğitim İle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esas ve Usulleri
- Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi
ÖĞRENCİ AFFI SENATO ESASLARI
- 7417 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları
- 7143 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları
- 7417 Sayılı Af Kanunuyla Kayıt Olan Öğrencilerin İTÜ Azami Süre Esasları