08.08.2017

Üniversite Senatosu

Sayı : 657

Akademik Takvimde Belirtilen Mezuniyet Tarihlerinden Sonra Stajını
Tamamlayan ve Mezun Durumda Olan Öğrencilerin Mezuniyetleri İle İlgili Düzenlemeler ve Koşullar

1- Her Eğitim-Öğretim yılının Akademik Takviminde ilan edilen Güz/Bahar yarıyılları ve Yaz Öğretimi mezuniyet tarihinden sonra, ders planındaki tüm derslerini, bitirme projesini tamamlamış ancak stajını tamamlamamış veya tamamlayamamış olması nedeniyle mezun olamamış öğrencinin, Bulunduğu yarıyıl içinde stajını yapması ve staj komisyonu tarafından stajının kabul edilmesi şartıyla; Akademik takvimde o yarıyıl için ilan edilmiş olan yarıyıl sonu bitimi tarihine kadar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na şahsen başvurması durumunda mezun olma işlemleri başlatılacaktır.

2- Bu öğrencinin, bulunulan yarıyıl için ders kaydı yapmamış olması gerekmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen öğrenci, programın öğrenim süresini aşmış ise derecelendirme ile ilgili değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Talep sahibi öğrenciye stajı kalmasına rağmen döneme ait yatırmış olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iadesi yapılmayacaktır.

4- Talep sahibi öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile mezun edildiği tarih itibarıyla öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.

5- Yarıyıl Başlangıcından sonra, yarıyıl bitim tarihinden önce mezun olan bu durumdaki öğrencilerin mezuniyeti bir önceki yarıyıl olarak kabul edilecektir.

6- Bu haktan faydalanmak isteyen öğrencinin bulunduğu yarıyılın bitiminden sonraki final sınav dönemi ve sonrası bu yöndeki talebi kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak, söz konusu tarihten sonraki mezuniyet işlemi o yarıyılın mezuniyet işlemleri sırasında değerIendirilecektir,

7- Bahar yarıyılı sonunda yapılan bölüm 1.,2., ve 3. lerinin belirlendiği derece tespiti ve İlanından sonra stajım tamamlayarak mezuniyet için başvuran öğrenci dereceye alınmayacaktır.