26.05.2017

Üniversite Senatosu

Sayı : 653

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

İTÜ Sayısal İTÜ Harf Diğer Karşılıklar 100'lük Sistem YÖK Tablosu Karşılığı
4,0 AA 5 Excellent ≥ 3,75 94-100
3,5 BA Very Good 3,74-3,50 88-93
3,0 BB 4 Good 3,49-3,0 77-87
2,5 CB 3 Good Satisfactor 2,99-2,50 65-76
2,0 CC 2 Satisfactory 2,49-2,0 54-64
1,5 DC 1 Satisfactory-pass 1,99-1,50 42-53
1,0 DD Pass 1,49-1,0 30-41
FF Fail <1,0 0-29

Notların dönüştürülmesi için öğrenim belgesinde (transkript) yer alan ders notlarının 4 lük ve 100 lük sistemdeki karşılıklarının belgede bulunmaması halinde, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alınacak resmi onaylı karşılıklarda değerlendirmeye alınır.