26.05.2017

Üniversite Senatosu

Sayı : 653

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

İTÜ Sayısal İTÜ Harf Diğer Karşılıklar
4,0 AA 5 Excellent 4,00
3,75 BA+ 3,75-3,99
3,50 BA Very Good 3,50-3,74
3,25 BB+ 3,25-3,49
3,00 BB 4 Good 3,00-3,24
2,75 CB+ 2,75-2,99
2,50 CB 3 Good-Satisfactory 2,50-2,74
2,25 CC+ 2,25-2,49
2,00 CC 2 Satisfactory 2,00-2,24
1,75 DC+ 1,75-1,99
1,50 DC 1 Satisfactory-pass 1,50-1,74
1,25 DD+ 1,25-1,49
1,00 DD Pass 1,00-1,24
FF Fail

Notların dönüştürülmesi için öğrenim belgesinde (transkript) yer alan ders notlarının 4’lük ve 100’lük sistemdeki karşılıklarının belgede bulunmaması halinde, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alınacak resmi onaylı karşılıklar da değerlendirmeye alınır. Notların 100’lük sistem karşılığı güncel YÖK Tablosu kullanılarak hesaplanacaktır.

(Üniversite Senatosu 21.09.2023-844) İTÜ'de kabul edildiği lisans programının ders planında kredisiz olduğu için(BL) harf notu ile değerlendirilen derse karşılık sayılan ve harf notu BL(Başarılı), Geçti vb. olan derslerin intibakları da yapılır.

Üniversite Senatosunun 28.09.2023 tarih, 845 sayılı toplantısında görüşülmüş ve Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm tablosunda değişiklikler yapılmıştır.