30.12.2021

Üniversite Senatosu

Sayı : 793

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI OLUP, 2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesi gereğince 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz öğretimi sonunda 7 yıllık azami süresini dolduran ÖĞRENCİLER ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren İngilizce Hazırlık Sınıfından kaydı Silinen Öğrenciler İÇİN İKİ EK YARIYIL SONU SINAV HAKKI UYGULAMA ESASLARI

Üniversitemiz lisans programlarında kayıtlı olup 2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesi gereğince 7 yıllık /14 yarıyıllık) azami süresini 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz öğretimi sonunda dolduran öğrencilere başarısız, devamsız kaldıkları ve ders planlarında olup almadıkları her bir ders için uygulanacak iki ek sınav hakkı aşağıdaki esaslara göre uygulanacaktır.

 1. Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Eylül 2021 günlü toplantısında alınan kararına göre 14 yarıyıllık azami süresi dolan ve başarısız ders sayısı 5 dersten fazla olan öğrencilerin EK-1, EK-2 sınav hakkına ilişkin Ek sınav başvurularını 05 Ocak 2022 tarihinden itibaren 31 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (www.sis.itu.edu.tr) başvuru sayfasından yapmalarına,
 2. Azami süresi dolan ve başarısız ders sayısı 5 dersten fazla olan öğrencilere, Başarısız (FF), devamsız (VF) harf notu ile kaldıkları dersler ile ders planlarında olup almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmasına, bu ek sınav haklarının mazeret sınav hakkının olmamasına,
 3. EK-1 Sınav haklarının, başvuru bitiminden sonra Şubat 2022 ayı içerisinde, EK-2 sınav haklarının ise 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi sonunda yapılacak olan Bahar yarıyılı sonu sınav döneminde kullandırılmasına,
 4. Başarı değerlendirmesi sadece yıl içi çalışmalarına göre yapılan derslerden, başarısız (FF), devamsız (VF) harf notu ile kalınan ayrıca ders planlarında olup hiç alınmayan derslere 2021-2022 Bahar Dönemi içinde devam edilebilmesine ve bu derslerin Ek-1 sınavlarının aynı dönemin Final sınav dönemi içinde yapılmasına, Ek-2 sınavlarının ise 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Final sınavı tarihlerinde yapılmasına
 5. İlgili mevzuat doğrultusunda, EK-1 sınav sonuçlarına göre başarısız ders sayısını 5 e kadar indiren öğrencilerin 3 yarıyıllık ek süresinin 2021-2022 Eğitim_Öğretim yılı Bahar döneminde, EK-2 sınav sonuçlarına göre başarısız ders sayısını 5 e kadar indiren öğrencilerin 3 yarıyıllık ek süresinin ise 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlatılmasına,
 6. Ek-1, Ek-2 sınav sonuçlarına göre sınırsız sınav hakkı elde edecek öğrencilerin sınırsız sınav haklarını takip eden final sınav döneminde kullanmalarına,
 7. Ek sınav hakkı kullanılacak ders;
  • Zorunlu ders statüsünde ise ilgili dersin sınavının, ders kapatılmış ise derse denk olan dersin sınavının açılmasına,
  • Seçime bağlı ders statüsünde ise; ders daha önce alınıp da başarısız harf (FF) / (VF) notu ile kalınmış dersin sınavı, ders kapatılmış ise varsa denk yoksa paket içinde yer alan diğer derslerden Fakültenin uygun gördüğü dersin sınavının açılmasına
  • Seçmeli ders grubunda yer alan ve daha önce hiç alınmamış derslerden hangileri için sınav açılacağının Fakülte tarafından belirlenmesine,
 8. Ek sınav hakkı kullanacak öğrencinin sınav kaydının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmasına, öğretim elemanı not giriş sayfasının açılmasına ilişkin süreçlerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesine,
 9. EK-1, EK-2 sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumunun, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenmesine. Başarı değerlendirmesi sadece yıl içi çalışmalarına göre yapılan derslerin notlandırılmasında ek-1 sınavı için 2021-2022 Bahar dönemi, ek-2 sınavı için ise 2021-2022 Yaz öğretimi dönemi içindeki çalışmalara göre değerlendirme yapılmasına,
 10. HAZIRLIK SINIFINDAN KAYDI SİLİNENLER

 11. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından bu yana İngilizce Hazırlık Sınıfından kaydı silinen ve kayıt silinme tarihinden sonra başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin bu haktan yararlanamayacaklarına,
 12. Üniversite Senatosunun kabul ettiği geçerli yabancı dil sonucu bulunanların son başvuru tarihine kadar bu belgeyi ibraz etmeleri durumunda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar Döneminde lisans öğrenimlerine başlayabileceklerine.
 13. Son Başvuru tarihinde elinde geçerli İngilizce Yeterlilik belgesi olmayanların, Ek-1 sınav haklarını 2021-2022 Eğitim_Öğretim Yılı Güz yarıyılı sonunda söz konusu sınavda başarısız olanların Ek-2 sınav hakkını 2021-2022 Eğitim_Öğretim Yılı Bahar yarıyılı sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlilik sınavlarına girerek kullanabileceklerine.
 14. İTÜ Yabancı Dil Yeterlik belgesi dışında bu sınava eşdeğer Üniversite Senatosunun kabul ettiği diğer sınavların sınav sonuçlarının 24.Haziran 2022 tarihine kadar kabul edilmesine, bu tarihten sonra yapılmış olan sınav sonuçlarının kabul edilmemesine.

Üniversite Senatosunun 30.12.2021 tarihli, 793 toplantısında karar verilmiştir.