2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇAP VE YANDAL BAŞVURULARI

Başvuru Tarihleri : 14 Ağustos 2023 09:00 - 25 Ağustos 2023 17:00 (25 Ağustos 2023 Saat 17:00'dan sonra başvuru veya tercih değişikliği yapılamayacaktır.)
25 Ağustos 2023 Saat 17:00'a kadar Eski Öğrenci Bilgi Sisteminden (Banner) başvuru yapılması gerekmektedir.

Yönergede Değişiklik Yapıldı

11.01.2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 7.maddesinin 3.fıkrasının 2. cümlesi “Başvurular, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az %40'ı hesaplamaya dahil edilerek senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.” şeklinde yapılan değişikliğe göre “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (Çap) Ve Yandal Programı Yönergesi” Üniversite Senatosu’nun 20.06.2023 tarih ve 837 sayılı kararıyla ekli şekliyle kabul edilmiştir. Üniversite içi yatay geçiş, ÇAP ve Yandal başvurularınızı yaparken ilgili yönergedeki Başvuru Şartları ve Değerlendirme Kriterlerini dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.

Başvuru Bilgileri ve Kontenjanlar

Başvurusu Kabul Edilmeyen Öğrencilerin İlanı

06 Eylül 2023 tarihinde İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal başvurusu olan öğrencilerden başvurusu kabul edilmeyenler web sitemizde ilan edilecektir. İTÜ İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal başvurusu olan öğrencilerin, 06 Eylül 2023 tarihinde başvurusunun kabul edilip edilmediğini mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Senato Esasları

Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci