Lisans Ders Programı Duyuruları

 1. Ders Kayıt Tarihleri
  2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.
 2. Kontenjan Artırımları Hakkında
  Kontenjan artırımları gerçekleştirildiğinde kontenjan sayfasından ilan edilecektir.
 3. İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Lisans Dersi Alacak Öğrenciler
  İlk defa lisans dersi alacak öğrenciler bu linkten Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi (Kepler) üzerinden yapılacak ders kayıtlarıyla ilgili rehbere ulaşabilirler.
 4. Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesinde “Öğrenciler AA notu ile geçtikleri dersleri tekrar edemezler.” ifadesi yeralmaktadır. Ders kayıtları sırasında Öğrenci Bilgi Sisteminde ilgili harf notu ile başarılmış olunan derse kayıt olunması engellenememektedir. İlgili yönetmelik maddesine rağmen AA harf notu ile geçtikleri dersleri tekrar alan öğrencilerin ilgili dersteki kayıtları düşürülmeyecek olup dönem sonunda da harf notu değiştirilmeyecektir.
 5. ING 100 EAP Through Global Goals dersi
  2021-2022 Güz Dönemi Sonrası ders planlarında yer almaktadır. Bu plana tabi olup 2023-2024 Bahar Döneminde ilk defa bu dersi alacak öğrenciler, ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır. ING 100 dersinden muaf olacak öğrencilerin 22315 ING 100 dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Bu dersten muaf olacak öğrenciler, geçerli İngilizce sınavları bağlantı adresindeki 1. maddede yer alan “ING 112A-201A” başlığı altındaki puan aralığında bulunanlardır. 22315 ING 100 dersi muaf öğrenciler için açıldığından ve derse devam zorunluluğu bulunmadığından, bu ders, öğrencilerin ders programları ile çakışmaması adına Cuma günü 18:30 – 21:29 saatleri arasında açılmıştır. Bu derse kayıt olan öğrencilere dönem sonunda AA notu verilecek olup ING 112A dersine, ön şartı ING 100 olduğundan, bu dönem kayıt yapamazlar.
 6. ING 112 dersini;
  a- 2017-2018 güz dönemi ve sonrası planlara tabi olup, ING 101 veya ING 102 kodlu dersi alan öğrenciler ING 112 dersini alamayacaktır. Bu öğrencilerden derslerini tekrar etmek isteyenler, aynı kodla açılmış olan ING 101 veya ING 102 kodlu dersi tekrar edeceklerdir.
  b- ING 112 ve ING 201 kodlu dersleri alan öğrenciler tabi oldukları ders planının “General Education” adlı seçmeli ders grubunda yer alan ING 103 kodlu dersleri seçmeli ders kapsamında alabilirler.
 7. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi öncesi ders planları ve son ders planı arasındaki ders denkliklerini buradan görebilirsiniz.
 8. Açılan Derslerde Değişiklik Talepleri Hakkında
  Derslerin gün, saat, kontenjan, öğretim görevlisi ve alabilen bölümleri ile ilgili değişiklik yetkisi dersi açan fakülte veya birimlerdedir. Derslerle ilgili herhangi bir değişiklik talebi için öğrencilerimizin, dersi açan fakülte veya birime dilekçe/mail yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, bir uygulama merkezi olup gelen kararları uygulamakla mükelleftir.
 9. DAN 301 Dersi Hakkında
  Senato Kararı gereğince DAN 301 dersi kapatılmış olup öğrencilerimizin bu derse denk olan DAN 102 dersini almaları gerekmektedir.
 10. Af Öğrencilerinin Ders Kayıtları Hakkında
  7417 sayılı Af Kanunuyla gelen lisans öğrencilerimiz, ders kayıtlarını sistemden kendileri yapacaklardır.
 11. Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları
  12 Şubat 2024 tarihinde saat 16:00'a kadar gulerza@itu.edu.tr e-mail adresine kayıt olmak istedikleri derslerin CRN kodlarını ve ders kodlarını göndermeleri gerekmektedir.
  Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ders kayıtları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 12. Yarı Havuz Dersler Hakkında
  Yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.
 13. 492/492E 4901 / 4901E Tasarım Projesi 4902/4902E Bitirme Çalışması / Diploma Projesi Ders Kayıtları
  Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi ders kaydı, ders kayıt tarihlerinde web üzerinden öğrenci tarafından yapılmalıdır. Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencinin, Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir. Tasarım Projesi /Diploma Projesi Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları

  4901/4901E kodlu Tasarım Projesi dersinin önşartlarında düzenleme yapılmıştır.İlgili düzenleme için Tıklayınız.

 14. TUR ve ATA Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
  20824 ATA 121 Atatürk İlk & İnkılap Trh I
  20825 ATA 121 Atatürk İlk & İnkılap Trh I
  20822 ATA 122 Atatürk İlk & İnkılap Trh II
  20823 ATA 122 Atatürk İlk & İnkılap Trh II
  20002 TUR 111 Yabancı Öğr. İçin Türk Dili I
  20107 TUR 111 Yabancı Öğr. İçin Türk Dili I
  20142 TUR 112 Yabancı Öğr. İçin Türk Dili II
  20833 TUR 112 Yabancı Öğr. İçin Türk Dili II
  Yukarıda belirtilen ders yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup ders Türkçe işlenecektir. Bu dersi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde ekli formu doldurarak sarpermis@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 15. YTO Kodlu Dersler (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe) / YTO Coded Courses (Turkish Courses for Foreign Students)
  YTO 101 kodlu ders Türkçe dilini geliştirmek isteyen yabancı öğrenciler için açılmıştır. YTO kodlu dersin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Bu ders transkriptte görünecektir. İsteyen yabancı uyruklu öğrenciler bu dersi seçebilirler. Bu ders, ders planında yer alan TUR kodlu dersler yerine sayılmaz. Bu derse kayıt olan ve ilgili dönem sonunda başarılı olan yabancı uyruklu öğrenciler mezun olabilmek için, daha sonraki dönemlerde ders planlarında yer alan TUR kodlu dersleri alıp başarmak zorundadırlar.
 16. Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA", "ISP", "FRA", "ALM", "JPN", "RUS", "CIN" kodlu dersler
  a- Lisans programları ders planlarında kredisiz olarak yer alan Yabancı Dil Dersleri, 29 Kasım 2018 günlü ve 689 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 3 kredi olarak son plana (2017-2018 Güz dönemi ve sonrası) dahil öğrenciler için ITB grubuna eklenmiştir. Söz konusu derslerin alınması durumunda, dönem sonunda alınacak harf notları transkripte işlenecek olup, mezuniyet kredisini ve ortalamayı etkileyecektir.
  b- 2017-2018 Güz dönemi ve sonrası planlara dahil olan öğrenciler, ITB’ye eklenen yabancı dil derslerini 2018-2019 bahar döneminden önce başarmışsa (dersler, o dönemlerde kredisiz olduğu için ) ITB kredilerini tamamlamak zorundadırlar.
  c- 2017-2018 Güz dönemi öncesi planlara dahil olan öğrenciler bu dersleri alabilirler, ancak söz konusu dersler mezuniyet kredisine sayılmayacaktır.
 17. SNT Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçilmelidir. Birden fazla SNT kodlu ders seçilmemelidir.
 18. Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
  BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.
 19. Seçmeli Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Seçmeli bir dersi tekrarlamak için aynı dersin alınması gerekmektedir. Farklı bir seçmeli ders seçilirse, her iki dersin notu ortalama hesabında kullanılır. Farklı dersler birbirinin tekrarı olamaz, ancak bu durum mezuniyete engel değildir.
 20. Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
  Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerinin ekli formu doldurmaları gerekmektedir. İlgili formun, akademik takvimde belirtilen "bir dersten tümüyle çekilme haftasında (26 Şubat - 1 Mart 2024) mudemirci@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  - Açıklamalar için tıklayınız
  - Ders kayıt formu için tıklayınız.
 21. Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler Hakkında
  2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı sonunda, Azami öğrenim süreleri dolacak olan öğrencilerimizin öğrencilik durumları 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders kayıt tarihlerinden sonra incelenecektir. Yapılan inceleme sonunda “Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar” gereği öğrencilerin kullanacakları haklar tespit edilecek olup Bahar dönemi ders kayıtlarına engel konulmayacaktır. Sürecin tamamlanması sonrası öğrencinin durumuna göre işlemler yürütülecektir. (Derslere kayıt olan öğrencilerin durumlarına göre ders kayıtları düşürülebilecektir.)
 22. 2023-2024 Bahar Dönemi Transkriptleri
  04.03.2024 tarihinden itibaren 2023-2024 Bahar dönemi dersleri transkriptlerde yer alacaktır.
 23. 29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine
  29 yaşını dolduran lisans öğrencileri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.