4901/4901E kodlu Tasarım Projesi dersinin önşartları hk.


-

Duyuru Tarihi: 13-09-2022

Üniversite Senatosunun 08/09/2022 tarih 811 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda;  4901/4901E kodlu Tasarım Projesi dersine yazılabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir.
1.    Ders planlarının ilk dört yarıyılında yer alan Temel Bilim (Havuz) derslerinden başarılı olmak
2.    İlgili Bölümler tarafından ilgili ders için konulmuş olan mevcut diğer ders önşartlarını sağlamak.
3.    Son Sınıf olmak.
İlgili Senato Kararı doğrultusunda 4901/4901E kodlu Tasarım Projesi I derslerinin ön şartlarında  güncelleme yapılmıştır. Söz konusu derslerin önşartlarını ders planınızdan kontrol ediniz.