T.C. Vatandaşı Adayların Lisansüstü İkinci Başvuruları

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

Önkayıt Tarihleri:  06 Eylül 2023 (saat 17:00 ye kadar) tarihine kadar https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/basvuru/  adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

Kontenjanlar ve Başvuru Koşulları

Kontenjanlar ve başvuru şartları için tıklayınız.

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

 1. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek fotoğraf vesikalık formatta olmalıdır. Hiç fotoğraf yüklemeyen veya istenilen formatta fotoğraf yüklemeyen başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript)(lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin imzalı ve mühürlü, e-imzalı veya e-devletten barkotlu olması gerekmektedir)
  Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan adayların en az 3.5 ortalamaya sahip olması gerekmektedir (programların uygun görmesi halinde bu değer arttırılabilir, ön koşulların olduğu sayfadan kontrol ediniz).
 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden biri.

  ALES ve GRE Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

  Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55, Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan adayların ise ALES Sayısal puanının 80 taban puanından az olmaması gerekmektedir.

  GRE sınavının quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

  GMAT Belgesi ile başvuru sadece talep eden programlar için kabul edilebilecektir. GMAT sınavından en az 450 puan ile başvuru kabul edilecektir.

  NOT: YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16ıncı maddesinde yapılan bazı değişiklikler doğrultusunda; "Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğindeuzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının" lisansüstü programlara başvurularında "ALES koşulu aranmayacağı" ancak adayların değerlendirmeye alınabilmesi için Üniversite Senatoları tarafından bir puan belirlenmesi ve söz konusu puanın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik değişikliği Üniversitemiz tarafından değerlendirilmiş olup; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlarımıza yapacakları başvurularda, daha önce mezun oldukları doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık programlarına kayıt olurken kullandıkları ALES belgelerinin, alanına bakılmaksızın, puanları en az 55 olmak koşuluyla başvurular sırasında kabul edilmesi ve söz konusu belgelerdeki puanların değerlendirmeler sırasında ALES puanı olarak değerlendirmeye dahil edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu koşul, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren tüm lisansüstü programlar için belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

  ALES Değeri yazılırken virgülden sonraki tüm haneler ve sınava giriş tarihi doğru olarak yazılmalıdır. Yuvarlama yapılmamalıdır.
 4. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar. Doktora başvurularında yabancı dil belgesinin kesin kayda kadar getirilmesi gerekmektedir. Kesin kayıtta yabancı dil belgesi sunmayan Doktora öğrencilerinin kesin kaydı yapılmayacaktır. Geçerli olmayan bir dil belgesi başvuru sırasında yüklenirse belge ve girilen yabancı dil değeri sistemden çıkarılacaktır. Sorumluluk öğrenciye aittir.

  İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:
  YÜKSEK LİSANS İÇİN DOKTORA İÇİN
  Sınav Türü Not Sınav Türü Not
  İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları 65 - -
  YÖK Dil Sınavı 65 YÖK Dil Sınavı 65
  e-YÖK Dil Sınavı 65 e-YÖK Dil Sınavı 65
  TOEFL (Paper Based) 523 TOEFL (Paper Based) 523
  TOEFL (Computer Based) 183 TOEFL (Computer Based) 183
  TOEFL (Internet Based) 78 TOEFL (Internet Based) 78
  YDS 65 YDS 65
  e-YDS 65 e-YDS 65
  PTE (Akademik) 62 PTE (Akademik) 62

  Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir. TOEFL Home Edition kabul edilmemektedir.

  08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

  * YDS,e-YDS,YÖKDİL,e-YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

  * TOEFL IBT/PBT,PTE,İTÜ proficiency sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

  Sisteme dil belgesi olarak TOEFL IBT internet çıktısı yükleyen öğrenciler, internet sayfasında yer alan (view order menüsünde) konfirmasyon mailinin görütüsünüde sonuç ile beraber sisteme yüklemelidir.

 5. Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)(tercih sayısı kadar niyet mektubu yüklenebilecektir)
 6. Doktoraya başvuracak adayların eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı danışmanından alacağı referans mektubu (bu belge sisteme yüklenmeyecek, mülakat komisyonuna ulaştırılacaktır)
 7. Referans mektubu minimum 2 adet (1 tanesinin mutlaka akademik olması gerekmekte) ( Başvuru tamamlandıktan sonra referans sekmesinden kimleri referans göstermek istiyorsanız tercih seçip referans verecek kişinin mailini sisteme giriyorsunuz. Bu kişiye sistem tarafından bir link gönderiliyor ve bu linkten giriş yapıp referans formunu dolduruyor, onaylayıp tekrar sisteme geri gönderiyor. referans mektubunun aday tarafından sisteme yüklemesi durumu söz konusu değildir)
 8. CV (Özgeçmiş)

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvurusu

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurusu ve sınav hakkında bilgi https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilmiştir.
Sınav tarihleri için https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2024/ingilizce-hazirlik-akademik-takvimi.php sayfasını kontrol ediniz.

Açıklamalar

Önemli Not: Ön koşullarda yer alan mezun olunan bölüm ile ilgili kısım başvuran aday tarafından dikkate alınmalıdır. Adayların başvurdukları programa kabul edilmemeleri halinde (mezun olunan programla ilgili olarak) sorumluluk öğrenciye aittir. Kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.

NOT 1: ALES, GRE, GMAT ve not ortalamalarının başarı alt sınırları program bazında değişebilir. Programlarla ilgili ön koşullara ve kontenjanlara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://www.sis.itu.edu.tr/ web sitesinden ulaşılabilir.

NOT 2: Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapan adayların minimum not ortalamasının 3.0 (eğer programın farklı bir koşulu yok ise) olması gerekir.

NOT 3: Mülakat bilgilerine https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/basvuru/lisansustu-mulakat-bilgileri adresinden ulaşılabilir.

NOT 4: Ön kaydınızın onaylandığına dair Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onay maili geldikten sonra tercih sayınızda (ekleme, çıkarma,değiştirme), tercih sıranızda veya sisteme girdiğiniz herhangi bir bilgide kesinlikle değişiklik yapılamaz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : https://www.lee.itu.edu.tr/