2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Lisans Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, Üniversitemiz Lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A) Kontenjanlar

Kontenjanlar için tıklayınız.

B) Başvuru Koşulları

Yukarıda belirtilen yönetmelik ve yönergede belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

%100 İngilizce Programlara 5.Yarıyıl Yatay Geçiş
%100 İngilizce Programlara 5. Yarıyıl için "sadece %100 İngilizce programlardan" yatay geçiş tercihi kabul edilecektir.

İngilizce Yeterlilik

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türkçe programlar hariç İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen kabul edilen belgelerden biri başvuru esnasında sunulması gerekmektedir. İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgeler için tıklayınız.

C) Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yeri

Başvuru Tarihleri: 14 - 25 Ağustos 2023
Başvurular online yapılacaktır. Aşağıda belirtilen belgeler pdf olarak sisteme yüklenecektir. 25 Ağustos 2023 saat 17:00'da başvurular sona erecektir.

D) Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

I) Yurt İçi Üniversitelerden Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

Yurt İçi Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt için tıklayınız.

II) Yurt Dışı Üniversitelerden Yatay Geçiş Başvuruları İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt

Yurt Dışı Başvurular İçin Gerekli Belgeler ve Önkayıt için tıklayınız.

E) Başvuruların Değerlendirilmesi

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuruları Fakültelerin İlgili Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.

F) Yatay Geçiş Hakkı Kazanların İlanı

İTÜ dışından yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve kayıt için gerekli belgeler 04 Eylül 2023 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde http://www.sis.itu.edu.tr/ ilan edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.

G) Ders İntibak İşlemleri

İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Başvuruda beyan edelin ders katalog formları, transkript ve başvuruda beyan edelin dersler dikkate alınarak intibak işlemleri Fakültelerin İntibak Komisyonları tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt yapan öğrencilerin ders intibak raporları 26 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecektir.