Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 316 Gıda Ambalajlama Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ambalajın temel işlevleri. Gıdaların bozulmalarına etki eden faktörler. Kağıt, cam, metal ve plastik esaslı ambalaj materyallerinin fiziksel, kimyasal ve kalite özellikleri, tipleri ve kullanım alanları. Çok katlı kombinasyonlar. Özel Ambalajlama Teknikleri. Gıdaların ambalajlanmasına ilişkin örnekler. Ambalajlamada çizgi kod sistemi. Ambalajlar ve Geri Dönüşüm. Migrasyon. Ambalajla ilgili Yasal Direktifler.