Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
BLG 456E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (BLG 252 MIN DD
veya BLG 252E MIN DD)

ve (MAT 281 MIN DD
veya MAT 281E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Robotların farklı türlerini, bile ş enlerini ve uygulamalarını tanıtır. Mekanik tasarım lar ve farklı Dersin İ çeri ğ i sensörleri çalı ş ır. Robotların kontrol mimarilerini, yerelle ş tirme, haritalama, yol planlama ve robot görme algoritmalarını sunar. Çoklu robot sist emlerini çalı ş ır.