Lisans Ders Programı Duyuruları

 1. Ders Kayıt Tarihleri
  2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.
 2. İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Lisans Dersi Alacak Öğrenciler
  İlk defa lisans dersi alacak öğrenciler bu linkten Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi (Kepler) üzerinden yapılacak ders kayıtlarıyla ilgili rehbere ulaşabilirler.
 3. Kontenjan Artırımları Hakkında
  Kontenjan artırımları gerçekleştirildiğinde kontenjan sayfasından ilan edilecektir.
 4. Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesinde “Öğrenciler AA notu ile geçtikleri dersleri tekrar edemezler.” ifadesi yeralmaktadır. Ders kayıtları sırasında Öğrenci Bilgi Sisteminde ilgili harf notu ile başarılmış olunan derse kayıt olunması engellenememektedir. İlgili yönetmelik maddesine rağmen AA harf notu ile geçtikleri dersleri tekrar alan öğrencilerin ilgili dersteki kayıtları düşürülmeyecek olup dönem sonunda da harf notu değiştirilmeyecektir.
 5. ING 100 EAP Through Global Goals dersi;
  ING 100 dersinden muaf olacak öğrencilerin 13771 ING 100 dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Bu dersten muaf olacak öğrenciler, geçerli İngilizce sınavları bağlantı adresindeki 1. maddede yer alan “ING 112A-201A” başlığı altındaki puan aralığında bulunanlardır. 13771 ING 100 dersi muaf öğrenciler için açıldığından ve derse devam zorunluluğu bulunmadığından, bu ders, öğrencilerin ders programları ile çakışmaması adına Cuma günü 18:30 – 21:29 saatleri arasında açılmıştır. Bu derse kayıt olan öğrencilere dönem sonunda AA notu verilecek olup ING 112A dersine, ön şartı ING 100 olduğundan, bu dönem kayıt yapamazlar.
 6. Ders programları içerisinde yer alan derslerin açılması, kapatılması veya değiştirilmesi yetkisi dersi açan birimlerdedir. Öğrencilerimizin, herhangi bir dersin kontenjan, gün, saat, öğretim görevlisi ve alabilen bölüm bilgisi ile ilgili değişiklik taleplerini dersi açan fakülteye dilekçe yolu ile bildirmesi gerekmektedir.
 7. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi ders planları ve son ders planı arasındaki ders denkliklerini buradan görebilirsiniz.
 8. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz lisans programlarına Yatay Geçiş ( Merkezi puanla, Üniversite içinden-dışından) ve Dikey Geçiş yolu ile kabul almış öğrencilerden (2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında kabul almış ve ilgili yılda hazırlık sınıfında öğrenim görüp intibakı yapılmış ve 2023-2024 Güz öğretim yılında lisans eğitimine başlayacak olanlar dahil);

  a- Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde-1) ve DGS ile geçiş yapan, intibakı olmayan ve ilk kez ders alacak öğrencilerin, ders kayıtlarını, kendileri tarafından Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi (Kepler) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için bu bağlantıyı kullanın.

  b- Ders intibakı yapılacak ve/veya yapılmış olan öğrenciler, kabul aldıkları döneme göre ders kayıt tarihlerinde ders seçimlerini (Ön şartı olmayan) web üzerinden yapabilirler. Ders intibakı yapılacak öğrencilerin intibak sonuçları 26 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır. Söz konusu intibak raporunda, intibak ettirilen dönem bilgisi ve bağlı olduğu ders plan bilgisi yer alacaktır. Ders seçimlerinin, intibak raporunda belirtilen ders planına uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.

  c- 26 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek intibak raporuna göre ders kayıt tarihlerinde seçilemeyen ders/dersler için 9 Ekim 2023 tarihinden itibaren 13 Ekim 2023 saat 17:00'ye kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/onlineDerskayit/basvuru/ web adresinden (İTÜ kullanıcı hesapları ile sisteme giriş yaparak) ders kayıt talebinde bulunacaklardır.
 9. Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları
  27 Eylül 2023 tarihinde gulerza@itu.edu.tr e-mail adresine kayıt olmak istedikleri derslerin CRN kodlarını ve ders kodlarını göndermeleri gerekmektedir.
  Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ders kayıtları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 10. ING 112 dersini;
  a- 2017-2018 güz dönemi ve sonrası planlara tabi olup, ING 101 veya ING 102 kodlu dersi alan öğrenciler ING 112 dersini alamayacaktır. Bu öğrencilerden derslerini tekrar etmek isteyenler, aynı kodla açılmış olan ING 101 veya ING 102 kodlu dersi tekrar edeceklerdir.
  b- ING 112 ve ING 201 kodlu dersleri alan öğrenciler tabi oldukları ders planının “General Education” adlı seçmeli ders grubunda yer alan ING 103 kodlu dersleri seçmeli ders kapsamında alabilirler.
 11. Yarı Havuz Dersler Hakkında
  Yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.
 12. 492/492E 4901 / 4901E Tasarım Projesi 4902/4902E Bitirme Çalışması / Diploma Projesi Ders Kayıtları
  Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi ders kaydı, ders kayıt tarihlerinde web üzerinden öğrenci tarafından yapılmalıdır. Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencinin, Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir. Tasarım Projesi /Diploma Projesi Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları

  A-4901/4901E kodlu Tasarım Projesi dersinin önşartlarında düzenleme yapılmıştır.İlgili düzenleme için Tıklayınız.

 13. TUR ve ATA Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
  11352 ATA 121 Atatürk İlk & İnkılap Trh I Cuma (Friday) 10:30 - 12:29
  11353 ATA 121 Atatürk İlk & İnkılap Trh I Cuma (Friday) 14:30 - 16:29
  11221 TUR 111 Yabancı Öğr. İçin Türk Dili I Pazartesi (Monday) 13:30 - 15:29
  11222 TUR 112 Yabancı Öğr. İçin Türk Dili II Salı (Tuesday) 13:30 - 15:29
  Yukarıda belirtilen ders yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup ders Türkçe işlenecektir. Bu dersi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde ekli formu doldurarak sarpermis@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 14. YTO Kodlu Dersler (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe) / YTO Coded Courses (Turkish Courses for Foreign Students)
  YTO 101 kodlu ders Türkçe dilini geliştirmek isteyen yabancı öğrenciler için açılmıştır. YTO kodlu dersin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Bu ders transkriptte görünecektir. İsteyen yabancı uyruklu öğrenciler bu dersi seçebilirler. Bu ders, ders planında yer alan TUR kodlu dersler yerine sayılmaz. Bu derse kayıt olan ve ilgili dönem sonunda başarılı olan yabancı uyruklu öğrenciler mezun olabilmek için, daha sonraki dönemlerde ders planlarında yer alan TUR kodlu dersleri alıp başarmak zorundadırlar.
 15. Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA", "ISP", "FRA", "ALM", "JPN", "RUS", "CIN" kodlu dersler
  a- Lisans programları ders planlarında kredisiz olarak yer alan Yabancı Dil Dersleri, 29 Kasım 2018 günlü ve 689 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 3 kredi olarak son plana (2017-2018 Güz dönemi ve sonrası) dahil öğrenciler için ITB grubuna eklenmiştir. Söz konusu derslerin alınması durumunda, dönem sonunda alınacak harf notları transkripte işlenecek olup, mezuniyet kredisini ve ortalamayı etkileyecektir.
  b- 2017-2018 Güz dönemi ve sonrası planlara dahil olan öğrenciler, ITB’ye eklenen yabancı dil derslerini 2018-2019 bahar döneminden önce başarmışsa (dersler, o dönemlerde kredisiz olduğu için ) ITB kredilerini tamamlamak zorundadırlar.
  c- 2017-2018 Güz dönemi öncesi planlara dahil olan öğrenciler bu dersleri alabilirler, ancak söz konusu dersler mezuniyet kredisine sayılmayacaktır.
 16. "SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçilmelidir. Birden fazla SNT kodlu ders seçilmemelidir.
 17. Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
  BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.
 18. Seçmeli Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Seçmeli bir dersi tekrarlamak için aynı dersin alınması gerekmektedir. Farklı bir seçmeli ders seçilirse, her iki dersin notu ortalama hesabında kullanılır. Farklı dersler birbirinin tekrarı olamaz, ancak bu durum mezuniyete engel değildir.
 19. Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
  Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerinin ekli formu doldurmaları gerekmektedir. İlgili formun, akademik takvimde belirtilen "bir dersten tümüyle çekilme haftasında (16-20 Ekim 2023) mudemirci@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  - Ders kayıt formu için tıklayınız.
 20. 2023 Yaz Öğretimi sonunda, Azami öğrenim sürelerini doldurmuş olan öğrencilerimizin öğrencilik durumları incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda “Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar” gereği ”Sınırsız Sınav Hakkı” ve “5 dersten fazla dersi olan” öğrenciler tespit edilmiş olup bu öğrencilerin kayıtlarına engel konulmuştur.
  Bu durumda bulunan öğrencilerin bilgileri kayıtlı oldukları fakültelere bildirilmiştir. İlgili Fakülte kararı doğrultusunda öğrencilerin, EK-1 ve sınırsız sınav hakkı kullanacakları derslere sınav kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
  İlgili mevzuata göre son sınıf olup mezun olabilmesi için en fazla 5 dersi kalan ve 4 yarıyıl ek süre kullanacak öğrenciler ise akademik takvimde belirtilen tarihte ders kayıtlarını yapabileceklerdir.
 21. 2023-2024 Güz Dönemi Transkriptleri
  23.10.2023 tarihinden itibaren 2023-2024 Güz dönemi dersleri transkriptlerde yer alacaktır.
 22. 29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine
  29 yaşını dolduran lisans öğrencileri 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.