Course Information

Course Code:
Course Number:
Code Course Name Language Type
SBP 354E Urban Geography and Inequalities English Elective
Local Credits ECTS Theoretical Tutorial Laboratory
3 4 3 0 0
Course Prerequisites and Class Restriction
Prerequisites None
Class Restriction None
Course Description
Kentsel coğrafyanın bileşenleri; kentleşme; mekan-zaman dialektiği; hareketlilikler; sosyal ve mekansal adalet; eşitsizlikler; küresel güneyde kentler; kent hakkı; küresel ağlar ve toplumsal dönüşümlerin kentler üzerindeki etkileri; beden-kent politikaları; teknolojik değişimler ve kent; sanat, mekan ve kent; kentsel deneyim; küresel şehirleşme; iklim değişikliği ve şehirler