Course Information

Course Code:
Course Number:
Code Course Name Language Type
ALM 401 German VII Almanca (German) Elective
Local Credits ECTS Theoretical Tutorial Laboratory
3 4 2 2 0
Course Prerequisites and Class Restriction
Prerequisites None
Class Restriction None
Course Description
Ana dili Almanca olanlarla rahat ve akıcı bir şekilde uzun konuşmalar yababilmek. Karmaşık metinleri ve tartişmaları anlayabilmek, soyut konularda görüş bildirebilmek, kendi anlaşılır ve ayrıntılı biçimde ifade edebilmek