2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Adayların Lisans Başvuruları

Türk liselerine denk bir okulda son sınıfta olan ya da mezun olmuş olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Üniversitemizde Lisans programlarına kabul edilebilecek yabancı uyruklu öğrenciler için bölümlere göre kontenjan sayıları ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

A) BAŞVURU İÇİN GEREKEN GENEL KOŞULLAR

 • Üniversitenin yurtdışından öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, Türkiye Cumhuriyeti Makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında olan ya da mezun olmuş adaylardan ek listede belirtilen sınavların birinden yeterli puanı sağlayanlar başvurabilir.
 • Adaylardan Yurt dışından öğrenci alımı için ilan edilen kontenjanlara YÖK’ün “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”da belirtilen koşulları sağlayan adaylar başvurabilir.

B) BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAV SONUÇLARI

C) KONTENJANLAR

D) BAŞVURU TARİHLERİ

 • Başvuru Tarihleri : 07 - 18 Ağustos 2023
 • Adaylar ön kayıt başvurularını, en geç 18 Ağustos 2023 Türkiye saati ile 17:00'a kadar https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lsyabanci/basvuru/ web adresinden tamamlamaları gerekmektedir.
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı : 28 Ağustos 2023

E) ÖNKAYIT ESNASINDA PDF FORMATINDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER (Belgelerin aslı ve İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir.)

Önemli Açıklama: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yüklemiş oldukları belgeler, ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı belge yükleyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup bu adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 • Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ile beraber eğer diploma Türkçe veya İngilizce dilinde değil ise Türkiye'deki noter, kaymakamlık ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge yüklemeleri gerekmektedir. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kesin kayıt sırasında istenecektir.)
 • Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lise eğitimleri süresince aldıkları tüm yıllara ait dersleri ve notlarını gösteren ve ilgili Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptleri ile beraber eğer transkript Türkçe veya İngilizce dilinde değil ise Türkiye'deki noter, kaymakamlık ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe veya İngilizce tercümesi. Öğrenci halen başka bir üniversitede eğitim alıyorsa veya başka bir üniversiteden mezun ise üniversitesinden de aldığı bir transkripti yüklemelidir.
 • Geçerli Sınav Sonucu : B maddesinde görülebilecek olan geçerli sınav/diploma skorlarından biriyle başvuru yapılması gerekmektedir. B maddesinde belirtilen sınavlardan daha düşük puan veya sınav notu ile başvuru yapılamaz. Farklı bir sınav/diploma skoruyla başvuru yapılamaz. İlgili belgenin Türkçe veya İngilizce dilinde olmaması durumunda onaylı tercümesinin yüklenmesi zorunludur.
 • Pasaport Fotokopisi: Pasaportu olan öğrenciler, pasaportun resimli sayfasının fotokopisini yükleyebilirler. Onaylanmış olmasına gerek yoktur.Pasaportu olmayan öğrenciler, mutlaka kendi ülkesinden aldığı kimliğini yüklemelidirler.
 • Mavi Kart: Mavi Kartı olmayan öğrencilerin ilgili belgeyi yüklemesine gerek yoktur.
 • İkamet izni: İkamet izni olmayan öğrencilerin ilgili belgeyi yüklemesine gerek yoktur. Üniversiteye kayıt olduktan sonra Öğrenci ikamet izni işlemleri üniversite tarafından yapılacaktır . İlgili link için tıklayınız.
 • Tercih Gerekçe Yazısı: Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programına başvurmak isteyen adayların, programa kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı” yüklemesi gerekmektedir.

F) MÜLAKAT, ELEME VE KESİN KABUL SINAVLARI İLE ALINAN PROGRAMLAR

 • Moda Tasarımı Programı:7 - 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında sistemden ön kayıt yapılması ve hazırlanan PORTFOLYO DOSYALARININ (https://tekstil.itu.edu.tr/egitim/lisans-programlari/moda-tasarimi) en geç 18 Ağustos 2023 Saat 17:00'a kadar Prof. Dr. Cevza CANDAN’a; cevza.candan@gmail.com ve kucukyilmazm@itu.edu.tr email adreslerinin HER İKİSİNE BİRDEN, TEK BİR “pdf” dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir. Portfolyolara ait sayfaların TEK TEK ve BİRDEN FAZLA “pdf” dosyası şeklinde hazırlanarak gönderilmesi halinde başvuru dikkate alınmayacaktır. 22 Ağustos 2023 Pazartesi, tüm adayların saat 10:00-12:00 arasında İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü Teknik Resim sınıflarında genel yetenek çizim sınavı yapılacaktır. 22 Ağustos 2023 (Pazartesi, 13:30 itibariyle başlayacaktır)- 24 Ağustos 2023 (Çarşamba 17:30’a kadar) tarihleri arasında; adayların mülakatları başvuru sıralarına uygun şekilde, İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda YÜZ YÜZE yapılacaktır.

 • Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı:23 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.00’da İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Görsel Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek ve mülakatlara ilişkin hususların açıklanacağı toplantıya katılacaklardır. Ardından aday öğrenciler “Mesleki Eğilim Belirleme” yazılı sınavına gireceklerdir. 23 Ağustos 2023 Salı günü saat 13.00 itibariyle İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesinde Yüz Yüze gerçekleştirilecek öğrenci mülakatlarına başlanacaktır. Mülakatlar aynı gün ilan edilecek olan başvuru sırasına uygun olarak düzenlenmiş mülakat listesine göre gerçekleştirilecektir. Aday öğrencilerin mülakatlar esnasında, en çok 300 kelimeden oluşan ve programı tercih etme sebeplerini açıkladıkları “Tercih Gerekçe Yazısı”’nı mülakat sırasında vermek üzere yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

 • Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Tüm Programları: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Programlarına yurtdışı kontenjanından başvuran adayların Eleme Sınavı 23 Ağustos 2023 Saat 10:00'da Müzik Teorisi Bölümünde yapılacaktır. Eleme Sınavında, tüm bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alan adaylar, bölümler tarafından düzenlenen kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar. Eleme sınavında başarılı olan öğrenciler Kesin Kabul Sınavları 24 Ağustos 2023 Saat 10:00'da ilgili bölüm başkanlığında yapılacaktır. Kesin Kabul Sınavlarında taban puan 100 (yüz) tam puan üzerinden tüm bölümler için en az 70 (yetmiş) puandır.

G) YÖNERGE

H) BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI VE KAYITLAR

 • Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen İTÜ'nün önceliğindedir. İTÜ kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
 • Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, başvurusu onaylanan aday öğrencinin geçerli sınav sonucu yüzlük sisteme çevrilip değerlendirme puanı oluşturulacaktır. Programların yerleştirme işlemi öncelikle değerlendirme puanı ile yapılacaktır.
 • Adaylar en fazla 10 tercih yapılabilir. Aday öğrencinin yerleştirme işlemi adayın tercih önceliğine göre yapılacaktır. Bir programda asil olan aday öğrenci başka programda asil ve yedek olamaz. Aday öğrenci birden fazla programda yedek olabilir.
 • Adayların başvurularının değerlendirilmesinden sonra sonuçlar, www.sis.itu.edu.tr sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, kabul edilen adaylara İTÜ tarafından bir kabul mektubu e-posta ile gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
 • Kabul edilen öğrenciler, o eğitim-öğretim yılına ait bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiş olan katkı payı ücretini, kesin kayıt tarihleri sırasında yatıracaklardır. Aksi takdirde kabulleri iptal edilecek ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Katkı payını yatırdıktan sonra, herhangi bir sebeple kayda gelmekten vazgeçen öğrenciye kesinlikle iade yapılmayacaktır.
 • Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek, ayrıca internet sayfasında da duyurulacaktır.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenci tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanacaktır.

I) İTÜ'DE EĞİTİM DİLİ

 • Lisans programlarından ders alabilmek için kesin kayıt sırasında İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen bir İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu sunulması gerekmektedir. İstenilen yabancı dil belgelerinden herhangi birini sunamayan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı'na devam edeceklerdir.
 • Kayıt sırasında, geçerli bir İngilizce Yeterlik Sınav sonucu sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulacak ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabileceklerdir.
 • Üniversitenin %100 İngilizce lisans programlarına kabul hakkı kazanan öğrencilerin universite senatosunun belirlediği merkezlerden verilecek en az B1 düzeyinde bir Türkçe Yeterlilik Belgesini kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Türkçe Yeterlilik Belgeleri, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ya da yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüleri’nden alındığı takdirde geçerlidir.
 • Fakültelerin en az %30 İngilizce eğitim verilen lisans programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarına(%100 İngilizce eğitim verilen müzikoloji programı hariç) kabul edilen ve C1 düzetinde Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde üniversite senatosunun belirlediği merkezlerden verilecek en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesini almaları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu süre zarfında Türkçe Yeterlilik Belgesini getiremeyen öğrenciler ek 1(bir) yıl süre ile izinli sayılırlar. Türkçe Yeterlilik Belgesi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler İngilizce hazırlık veya bölüm programlarına dahil olamazlar. Yasal süre sonunda Türkçe Yeterlilik Belgesini ibraz eden öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Yasal süreler içerisinde Türkçe Yeterlik Belgesini ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından silinir.
 • İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları ve asgari değerleri