İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi Eki

Başvuruda Kabul Edilecek Sınav/Diploma Ve Minimum Puanlar (Konservatuar Programları Hariç)
Sınav/Diploma Minimum Puan Açıklama
SAT 1 (Scholastic Assessment Test) Toplam 1200 / 1600
Math 650 / 800
Toplam Minimum Puan 1200
Math Minimum 650
SAT (Mathematics Level 2) (Mathematics Level 2) 600/800 Subject: Mathematics Level 2 Minimum 600
ACT “American College Testing” 26/36  
IB “International Baccalaureate” 30/45  
ABITUR “Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği” 1-2  
FRANSA Bakaloryası Ekonomi Bölümü için 15/20 (Economics & Social Sciences) Diğer bölümler için 15/20 (Science & Mathematics). Sadece Fransa Mili Eğitim Bakanlığından alınan kabul edilecek, diğer ülkelerdeki kabul edilmeyecektir.
Avusturya Matura 1-2  
Arnavutluk Matura+ 9/10 Minimum 9.0
GCE ( General Certificate of Education ) Advanced Level 3 A-Level derslerinden birinin Matematik veya Fizik dersi olup notunun A olması; diğer iki dersin notunun minimum C olması
AP ( Advanced Placement ) Exams 3 AP dersinden birinin Matematik ve Bilgisayar Bilimi veya Temel Bilimler konusunda olup notunun 5 olması; diğer iki dersin notunun minimum 4 olması
Konservatuar Programları
Sınav/Diploma Minimum Puan Açıklama
SAT 1 (Scholastic Assessment Test) Toplam 1000/1600 Toplam Minimum Puan 1000
SAT (Subject: Mathematics Level 2) 400/800 (Reasoning-MAT) Reasoning
SAT 1 (Scholastic Assessment Test) 400/800 (Reasoning-MAT) Reasoning
ACT “American College Testing” 16/36  
GCEAL (KKTC Uyruklu Adaylar İçin) En az 3 dersten C seviyesi  
IB“International Baccalaureate” 20/45  
ABITUR“Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği” 1-2-3  
FRANSA Bakaloryası Başvurulan Programla ilgili 20 üzerinden minimum 10 Sadece Fransa Mili Eğitim Bakanlığından alınan kabul edilecek, diğer ülkelerdeki kabul edilmeyecektir.
GCE ( General Certificate of Education ) Advanced Level 3 dersten minimum C notu olması  
AP ( Advanced Placement ) Exams 3 dersten minimum 4 notu olması  

SAT ve ACT skorları iki yıl geçerlidir.