İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi Eki

Başvuruda Kabul Edilecek Sınav/Diploma Ve Minimum Puanlar (Konservatuar Programları Hariç)
Sınav/Diploma Minimum Puan Açıklama
SAT “Scholastic Assessment Test” 600/800 (Mathematics Level 2) Subject: Mathematics Level 2
ACT “American College Testing” 26/36  
GCEAL (KKTC Uyruklu Adaylar İçin) Toplamda 3 derste A,B,C seviyesinde (Matematik dersi sonucu A, Fizik, Kimya ve Biyoloji en az B ya da C Seviyesinde)  
IB “International Baccalaureate” 30/45  
ABITUR “Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği” 1-2  
FRANSA Bakaloryası Ekonomi Bölümü için 15/20 (Economics & Social Sciences) Diğer bölümler için 15/20 (Science & Mathematics). Sadece Fransa Mili Eğitim Bakanlığından alınan kabul edilecek, diğer ülkelerdeki kabul edilmeyecektir.
Avusturya Matura 1-2  
Konservatuar Programları
Sınav/Diploma Minimum Puan Açıklama
SAT “Scholastic Assessment Test” 400/800 (Reasoning-MAT) Reasoning
ACT “American College Testing” 16/36  
GCEAL (KKTC Uyruklu Adaylar İçin) En az 3 dersten C seviyesi  
IB“International Baccalaureate” 20/45  
ABITUR“Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği” 1-2-3  
FRANSA Bakaloryası Başvurulan Programla ilgili 20 üzerinden minimum 10 Sadece Fransa Mili Eğitim Bakanlığından alınan kabul edilecek, diğer ülkelerdeki kabul edilmeyecektir.
Avusturya Matura 1-2-3