2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Adayların Lisans Başvuruları

Türk liselerine denk bir okulda son sınıfta olan ya da mezun olmuş olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Üniversitemizde Lisans programlarına kabul edilebilecek yabancı uyruklu öğrenciler için bölümlere göre kontenjan sayıları ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

A) BAŞVURU İÇİN GEREKEN GENEL KOŞULLAR

 • Adayların Türk liselerine denk bir okulda son sınıfta olmaları ya da mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
 • İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen, sınav sonuçlarından herhangi birinden geçerli puan almış olmak.
 • Adaylardan;
 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
 4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
  b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
 5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

  başvuruları kabul edilecektir.

B) BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAV SONUÇLARI

Başvuruda kabul edilecek sınavlar için tıklayınız.

C) KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

D) BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri : 01-19 Ağustos 2022

Adaylar ön kayıt başvurularını, en geç 19 Ağustos 2022 Türkiye saati ile 17:00'a kadar https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lsyabanci/basvuru/ web adresinden tamamlamaları gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı : 26 Ağustos 2022

E) ÖNKAYIT ESNASINDA PDF FORMATINDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER (Belgelerin aslı ve İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir.)

Önemli Açıklama: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yüklemiş oldukları belgeler, ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı belge yükleyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup bu adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 1. Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve onaylı İngilizce ya da Türkçe çevirisi yüklenmelidir. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge yüklemeleri gerekmektedir. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kesin kayıt sırasında istenecektir.)
 2. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini yüklemeleri gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte yüklenmelidir. Öğrenci halen başka bir üniversitede eğitim alıyorsa veya başka bir üniversiteden mezun ise üniversitesinden de aldığı bir transkripti yüklemelidir.
 3. Geçerli Sınav Sonucu : B maddesinde görülebilecek olan geçerli sınav/diploma skorlarından biriyle başvuru yapılması gerekmektedir. B maddesinde belirtilen sınavlardan daha düşük puan veya sınav notu ile başvuru yapılamaz. Farklı bir sınav/diploma skoruyla başvuru yapılamaz. İlgili belgenin Türkçe veya İngilizce dilinde olmaması durumunda onaylı tercümesinin yüklenmesi zorunludur. (KKTC uyruklu Öğrenciler için üniversitemiz tarafından istenen GCE AL belgesini 01–12 Ağustos 2022 tarihleri arasında sunamayanların ön başvuruları şartlı kabul edilecek olup; kayıt hakkı kazananların kesin kayıtları sırasında istenen puanı gösteren GECAL belgesini sunamayanların başvuruları iptal edilecektir. )
 4. Pasaport Fotokopisi: Pasaportu olan öğrenciler, pasaportun resimli sayfasının fotokopisini yükleyebilirler. Onaylanmış olmasına gerek yoktur.Pasaportu olmayan öğrenciler, mutlaka kendi ülkesinden aldığı kimliğini yüklemelidirler.
 5. Mavi Kart: Mavi Kartı olmayan öğrencilerin ilgili belgeyi yüklemesine gerek yoktur.
 6. İkamet izni: İkamet izni olmayan öğrencilerin ilgili belgeyi yüklemesine gerek yoktur. Üniversiteye kayıt olduktan sonra Öğrenci ikamet izni işlemleri üniversite tarafından yapılacaktır . İlgili link için tıklayınız.
 7. Tercih Gerekçe Yazısı: Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programına başvurmak isteyen adayların, programa kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı” yüklemesi gerekmektedir.

F) MÜLAKAT, ELEME VE KESİN KABUL SINAVLARI İLE ALINAN PROGRAMLAR

Moda Tasarımı Programı: Hazırlanan portfolyonun (https://tekstil.itu.edu.tr/egitim/lisans-programlari/moda-tasarimi) en geç 19 Ağustos 2022 Saat 17:00'a kadar Prof. Dr. Cevza CANDAN’a; candance@itu.edu.tr veya cevza.candan@gmail.com e-mail adresleri üzerinden “pdf” dosyası formatında gönderilmesi gerekmektedir. 23 Ağustos 2022 tarihinde, tüm adayların saat 10:00-12:00 arasında İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü Moda Tasarım Atölyeleri ve gerekli olması halinde teknik resim sınıflarında pandemi süreci bağlamında sosyal mesafe ve diğer hijyen koşulları dikkate alınarak genel yetenek çizim sınavı yapılacaktır. 24 Ağustos 2022 günü adayların başvuru sıralarına uygun şekilde ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi mülakatları yapılacaktır.

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı: Aday öğrenciler, 23 Ağustos 2022 saat 14.00 da Zoom uygulaması üzerinden yapılacak oturuma katılacaklardır. Bu oturumda kendilerinden istenen belgeler, en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı” ve “Mesleki Eğilim Belirleme sınavı” ile ilgili hususlar açıklanacaktır. 24 Ağustos 2022 saat 14:00 itibariyle Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi mülakatlar yapılacaktır.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Tüm Programları: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Programlarına yurtdışı kontenjanından başvuran adayların Eleme Sınavı 23 Ağustos 2022 Saat 10:00'da Müzik Teorisi Bölümünde yapılacaktır. Eleme Sınavında, tüm bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alan adaylar, bölümler tarafından düzenlenen kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar. Eleme sınavında başarılı olan öğrenciler Kesin Kabul Sınavları 24 Ağustos 2022 Saat 10:00'da ilgili bölüm başkanlığında yapılacaktır. Kesin Kabul Sınavlarında taban puan 100 (yüz) tam puan üzerinden tüm bölümler için en az 70 (yetmiş) puandır.

G) YÖNERGE

İTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi için tıklayınız.

H) BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI VE KAYITLAR

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen İTÜ'nün önceliğindedir. İTÜ kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, başvurusu onaylanan aday öğrencinin geçerli sınav sonucu yüzlük sisteme çevrilip değerlendirme puanı oluşturulacaktır. Programların yerleştirme işlemi öncelikle değerlendirme puanı ile yapılacaktır.

Adaylar en fazla 10 tercih yapılabilir. Aday öğrencinin yerleştirme işlemi adayın tercih önceliğine göre yapılacaktır. Bir programda asil olan aday öğrenci başka programda asil ve yedek olamaz. Aday öğrenci birden fazla programda yedek olabilir.

Adayların başvurularının değerlendirilmesinden sonra sonuçlar, www.sis.itu.edu.tr sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, kabul edilen adaylara İTÜ tarafından bir kabul mektubu e-posta ile gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Kabul edilen öğrenciler, o eğitim-öğretim yılına ait bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiş olan katkı payı ücretini, kesin kayıt tarihleri sırasında yatıracaklardır. Aksi takdirde kabulleri iptal edilecek ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Katkı payını yatırdıktan sonra, herhangi bir sebeple kayda gelmekten vazgeçen öğrenciye kesinlikle iade yapılmayacaktır.

Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek, ayrıca internet sayfasında da duyurulacaktır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri öğrenci tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanacaktır.

I) İTÜ'DE EĞİTİM DİLİ

Lisans programlarından ders alabilmek için kesin kayıt sırasında İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen bir İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu sunulması gerekmektedir. İstenilen yabancı dil belgelerinden herhangi birini sunamayan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı'na devam edeceklerdir.

Kayıt sırasında, geçerli bir İngilizce Yeterlik Sınav sonucu sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulacak ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabileceklerdir.

Üniversitenin %100 İngilizce lisans programlarına kabul hakkı kazanan öğrencilerin universite senatosunun belirlediği merkezlerden verilecek en az B1 düzeyinde bir Türkçe Yeterlilik Belgesini kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fakültelerin en az %30 İngilizce eğitim verilen lisans programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarına(%100 İngilizce eğitim verilen müzikoloji programı hariç) kabul edilen ve C1 düzetinde Türkçe Yeterlilik Belgesi bulunmayan öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde üniversite senatosunun belirlediği merkezlerden verilecek en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterlilik Belgesini almaları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu süre zarfında Türkçe Yeterlilik Belgesini getiremeyen öğrenciler ek 1(bir) yıl süre ile izinli sayılırlar. Türkçe Yeterlilik Belgesi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler İngilizce hazırlık veya bölüm programlarına dahil olamazlar. Yasal süre sonunda Türkçe Yeterlilik Belgesini ibraz eden öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Yasal süreler içerisinde Türkçe Yeterlik Belgesini ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından silinir.

İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları ve asgari değerleri

Geçerli sınavlar ve asgari değerler için tıklayınız.