2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Yatay Geçiş Yolu ile öğrenci alınacaktır.

 

Lisansüstü Yatay Geçiş İçin Başvuru Yeri ve Tarihi

Aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne 28 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.  İstenilen evraklar elden, kargo/posta veya e-posta yolu ile iletilebilir.

Lisansüstü Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Lisansüstü Yatay Geçiş kontenjanları ve başvuru şartları için tıklayınız.

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

  1. Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir onaylı not dökümü belgesi
  2. Bağlı bulunduğu Doktora/Sanatta Yeterlilik programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir onaylı not döküm belgesi
  3. Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notlarını gösterir onaylı belgeler
  4. Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir onaylı belge
  5. Onaylı ALES /GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi ALES notu 55 , Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adaylardan ise ALES notu 80 taban puandan az olamaz.
  6. İki adet referans mektubu (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)
  7. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş onaylı belgelerden biri

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir.

Açıklamalar

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanlar

İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : https://www.lee.itu.edu.tr/