2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi TUSAŞ Personeli İçin Lisansüstü Başvurusu

Üniversitemiz Senatosu'nun 23.11.2023 günlü 850 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, İTÜ Makina Fakültesi - TUSAŞ Akademi Lisansüstü Program Protokolü kapsamında TUSAŞ Personelinden Isı-Akışkan (YL), Katı Cisimlerin Mekaniği (YL) ve Sistem Dinamiği & Kontrol (YL) Yüksek Lisans programlarına başvuru alınacaktır.

 

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

28 Haziran 2024 saat 17:00'a kadar https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lutusas/basvuru/  adresinden başvurunun tamamlanması gerekmektedir. 28 Haziran 2024 Saat 17:00'a kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur. Başvuru işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır.

Kontenjanlar ve Başvuru Koşulları

Kontenjanlar ve başvuru şartları için tıklayınız.

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler;

 1. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek fotoğraf vesikalık formatta olmalıdır.
 2. Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript)(lisans transkriptinin imzalı ve mühürlü, e-imzalı veya e-devletten barkotlu olması gerekmektedir)
 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden biri.
  • ALES, GRE ve GMAT belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
  • ALES değeri yazılırken virgülden sonraki tüm haneler ve sınava giriş tarihi doğru olarak yazılmalıdır. Yuvarlama yapılmamalıdır.
 4. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar.


  İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları için tıklayınız.

  Sisteme dil belgesi olarak TOEFL IBT internet çıktısı yükleyen öğrenciler, internet sayfasında yer alan (view order menüsünde) konfirmasyon mailinin görütüsünüde sonuç ile beraber sisteme yüklemelidir.

 5. Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)(tercih sayısı kadar niyet mektubu yüklenebilecektir)
 6. Referans mektubu minimum 2 adet (1 tanesinin mutlaka akademik olması gerekmekte) ( Başvuru tamamlandıktan sonra referans sekmesinden kimleri referans göstermek istiyorsanız tercih seçip referans verecek kişinin mailini sisteme giriyorsunuz. Bu kişiye sistem tarafından bir link gönderiliyor ve bu linkten giriş yapıp referans formunu dolduruyor, onaylayıp tekrar sisteme geri gönderiyor. referans mektubunun aday tarafından sisteme yüklemesi durumu söz konusu değildir.)
 7. CV (Özgeçmiş)
 8. TUSAŞ'ta Çalıştığına Dair Belge

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvurusu

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurusu ve sınav hakkında bilgi https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilmiştir.
Sınav tarihleri için İngilizce Hazırlık Akademik Takvimini kontrol ediniz.

Açıklamalar

Önemli Not: Ön koşullarda yer alan mezun olunan bölüm ile ilgili kısım başvuran aday tarafından dikkate alınmalıdır. Adayların başvurdukları programa kabul edilmemeleri halinde (mezun olunan programla ilgili olarak) sorumluluk öğrenciye aittir. Kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.

NOT 1: ALES, GRE, GMAT ve not ortalamalarının başarı alt sınırları program bazında değişebilir. Programlarla ilgili ön koşullar ve kontenjanlar için tıklayınız.

NOT 2: Mülakat bilgilerine https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/program-mulakat-bilgileri adresinden ulaşılabilir.

NOT 3: Belgeler mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı olması gerekir. Ayrıca barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir.

NOT 4: Geçerli belge yüklemeyen adayların başvurusu ret edilecektir.

NOT 5: Ön kaydınızın onaylandığına dair Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onay maili geldikten sonra tercih sayınızda (ekleme, çıkarma,değiştirme), tercih sıranızda veya sisteme girdiğiniz herhangi bir bilgide kesinlikle değişiklik yapılamaz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü : https://www.lee.itu.edu.tr/