2547 Sayılı Kanunun 44/C Maddesi Gereğince 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Sonunda 7 Yıllık Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İle 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren İngilizce Hazırlık Sınıfından Kaydı Silinen Öğrenciler İçin İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Başvurusu

Üniversitemiz lisans programlarında kayıtlı olup 2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesi gereğince 7 yıllık /14 yarıyıllık) azami süresini 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz öğretimi sonunda dolduran ve başarısız ders sayısı 5’ten fazla olan öğrencilerin, başarısız, devamsız kaldıkları ve ders planlarında olup almadıkları her bir ders için uygulanacak iki ek sınav hakkı ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından bu yana İngilizce Hazırlık Sınıfından kaydı silinen ve kayıt silinme tarihinden sonra başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşmemiş öğrencilerin başvuruları hakkında bilgi aşağıya çıkarılmıştır.

Başvuru İşlemi
Başvuru Tarihleri: 05 - 31 Ocak 2022
05 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/EKSBasvuru web adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. 31 Ocak 2022 saat 17:30'dan sonra başvuru alınmayacaktır.

İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları
İstanbul Teknik Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı olup, 2547 sayılı kanunun 44/c maddesi gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz öğretimi sonunda 7 yıllık azami süresini dolduran öğrenciler ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ingilizce hazırlık sınıfından kaydı silinen öğrenciler için iki ek yarıyıl sonu sınav hakkı uygulama esasları için tıklayınız.

Sınavlar Hakkında Bilgi
1) Hazırlık Seviyesinde iken kaydı silinen ve ek1-ek2 sınav haklarından yararlanmak için başvuru yapan öğrencilerin İTÜ Yabancı Diller tarafından yapılacak olan sınavlara Akademik Takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurusu yapmaları gerekmektedir.
2) Azami yedi yıllık öğrenim süresi dolan ve ek1-ek2 sınav haklarından yararlanmak için başvuru yapan öğrencilerin sınav tarihlerine ilişkin detaylı açıklama 31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılacaktır.