2021 Yılında İTÜ'ye Yeni Kayıt Olan Lisans Öğrencilerin Ders İntibak Başvuruları

Daha önce İTÜ’ de veya İTÜ dışında bir üniversitede öğrenim gören ve 2021 yılında üniversitemize yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerin, yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı veya eşdeğer derslerin intibak talebi için 13 - 27 Eylül 2021 tarihleri arasında online başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu tarihlerde online başvuru yapmayan öğrencilerin ders intibak işlemi yapılmayacaktır.
Yatay Geçiş ve Ek Madde 1 Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin bu sayfadan intibak başvurusu yapması gerekmez.

Başvuru için tıklayınız.

İntibak İşlemleri Yönergesi
İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi