2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvurusu

Başvuru Tarihleri: 01-15 Ağustos 2024 17:00

01-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/mypyatay/basvuru/ web adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. 15 Ağustos 2024 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır. Belirtilen tarih ve saate kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru Prosedürü için tıklayınız. Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur.

Gerekli Belgeler

İTÜ dışından başvurularda başvuru esnasında aşağıdaki belgeler PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.(İTÜ hazırlık beklemeli öğrenciler geçerli İngilize dil belgesini yükleyeceklerdir. Bunun dışında İTÜ Öğrencisinden belge istenilmeyecektir.)

  1. Ağustos 2024 ayında alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi
  2. Ağustos 2024 ayında alınmış Onaylı Lisans Transkript (Hazırlık öğrencileri, lisans programında dersi yoksa transkript yüklemeyeceklerdir.)
  3. Başarılı Olunan Lisans Derslerin Onaylı Ders Katalog Formları (Ders İçerikleri) (Alınan derslerin ders içerikleri ders bazında tek tek sisteme ekleneceği için her ders için ayrı ayrı olması gerekir. Ders katalog formunda/ders içeriğinde, konuların hafta bazında içerikte görünmesi gerekir. Fizik,Kimya v.b derslerde labaratuvar ve teorik ders aynı derste birlikte veriliyorsa yüklenecek ders içeriğinde labaratuvar kapsamında yapılan deneylerin belirtilmesi gerekmektedir. İçerikte görünmediği takdirde ders intibak değerlendirmesi yapılamayacaktır. )
  4. ÖSYS Sonuç Belgesi (YKS/LYS/YGS/AYT/DGS puanları gösteren sınav sonuç belgesi ve kayıtlı üniversiteye yerleştiğine dair üzerinde doğrulama kodu olan sonuç belgelerinin internet çıktısı)
  5. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri. Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız. (İTÜ İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesinde internet çıktısı olabilir.)(Türkçe programdan yatay geçiş başvurusu yapanlar ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler geçerli dil belgesini başvuru esnasında yüklemek zorunda değildir.)

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder.

Önemli Uyarı: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Açıklama: Endüstri Ürünleri Tasarımı programının ismi Endüstriyel Tasarım olarak değişmiştir.


Başvuru Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kabulleri
Başvuru sonuçları ve kesin kayıt için gerekli belgeler 23 Ağustos 2024 tarihinde https://www.sis.itu.edu.tr/ web adresinde ilan edilecektir. 02 - 03 Eylül 2024 17:00 tarihlerinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemi yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan İTÜ dışı öğrencilerden yatay geçiş yapmasında her hangi bir engel olmadığına dair belge de istenilecektir.

Uygulama Esasları ve İntibak İşlemleri Yönergesi