2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Eleme Sınavından Başarılı Olan ve Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi İle Kesin Kabul Sınav Takvimi

Bestecilik, Çalgı Eğitimi, Müzik Teknolojisi, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları programları Kesin Kabul Sınavına girecek aday öğrenci listesi aşağıya çıkarılmıştır. Başvuruda iki tercihi olan adaylar, tercih ettikleri her iki programın listesinde yer almaktadır. Aşağıda linki verilen Kesin Kabul Sınav tarihlerinde adayların sınava girmesi gerekmektedir.

Bölüm Bazında Kesin Kabul Sınav Takvimi

Kesin Kabul Sınavlarında Bulundurulması Gereken Belgeler

Kesin kabul sınavlarında başvuru formu ve nüfus cüzdanı bulundurulması gerekmektedir.


Eleme Sınavından Başarılı Olan ve Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi

Listeler program bazında ve aday numarasına göre sıralanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.

Bestecilik Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214395Ah* Uy*
2214411Mi* Em* Ç*
3214412Uy* S**
4214423Mu* Ka* Ko*
5214532I** G**
6214626Ir* Ay*
7214679Ha* Bu* Ü*
8214853Ah* K**
9214855Sa* Sa*
10214888Mu* Be* Ç*
11214969Fa* Ce* Ö*
12214994Di* Ka*
13215005Me* T**
14215267Mu* Em* Ba*

Müzik Teknolojisi Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214365Ce* G**
2214366Al* Ka*
3214368Ah* Fu* Ba*
4214369Me* K**
5214372Em* Ar*
6214376Ar* Se*
7214391Al* Ca* Er*
8214406Me* Ca* M**
9214431Ze* Ka*
10214438Se* Me*
11214443Se* Da*
12214444Ah* En* İ*
13214464Ka* Ka*
14214466La* Pe*
15214496Al* Ö*
16214501Ku* Ka* Ge*
17214519Ma* Ka*
18214526At* G**
19214532I** G**
20214551Ke* Ö*
21214553Er* Ay*
22214562Ö* Eg* Ki*
23214572Ef* Ka* İ*
24214574Ka* Er*
25214578Ba* Ay*
26214595Si* On*
27214603Ey* Na* Ya*
28214609Al* Zi*
29214610Me* Ha*
30214614Be* Ta*
31214623Me* Ce* Ay*
32214630Ek* Eg* Ko*
33214632Ba* Sa*
34214637Sa* Y**
35214647Em* Ö*
36214655Em* Ak*
37214678Mu* En* Ç*
38214679Ha* Bu* Ü*
39214712Uf* Ç*
40214741Ke* İ* K**
41214744Ce* A Ar* De*
42214746Ke* Ç*
43214764Ya* Se* Ac*
44214765Me* Ya* G**
45214778At* Be* Ak*
46214779Mu* As* T**
47214788Er* Ö*
48214793De* Ce*
49214824Mu* G**
50214834Hi* Es*
51214855Sa* Sa*
52214871Ü* Mu* Ka*
53214878Be* I**
54214894Em* Re*
55214896Do* Be*
56214901Ka* Du*
57214904Me* K**
58214956Ta* Ay*
59214969Fa* Ce* Ö*
60214987Al* Ba* De*
61215005Me* T**
62215049Ad* Yi* Ak*
63215057Be* Be*
64215096At* Bo* Ku*
65215230Me* De*
66215434At* Ar*
67215513At* Ç* Tu*
68215579At* Me*
69215645Ka* Ef* K**
70215799Ka* Ka*
71215851Be* De* Ak*
72215878Be* T**
73215885Mu* Du* Ay*
74215939Ya* Bu* Ak*
75216100Du* Y**

Müzik Teorisi Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214369Me* K**
2214377Me* Be* Ge*
3214379En* Ey*
4214381Se* De*
5214395Ah* Uy*
6214400At* Pi*
7214409Re* Er* Ya*
8214410Ke* Ha* Ak*
9214411Mi* Em* Ç*
10214413Mi* G**
11214421R** Ay*
12214423Mu* Ka* Ko*
13214424Oz* Ar* U**
14214431Ze* Ka*
15214443Se* Da*
16214465Ö* Tu*
17214471As* Y**
18214480Em* G**
19214485Ta* K**
20214489Ş* Du* So*
21214490El* Y**
22214494Ne* Su*
23214500Mu* Ki*
24214501Ku* Ka* Ge*
25214508İ* Su*
26214514Oz* Bo*
27214522Ne* G**
28214530Sa* Tu* Ç*
29214542Mu* K**
30214544Oz* Ö*
31214555Bu* T**
32214560İ* D**
33214570Al* Ş*
34214578Ba* Ay*
35214586Tu* Ba* Si*
36214594Ge* G**
37214596Al* Ka*
38214600Ya* Er*
39214610Me* Ha*
40214635İ* Sa*
41214639B** Co*
42214642Ce* Ç*
43214649Ya* Ko*
44214651Ke* Ay*
45214657Bu* Te*
46214662Me* Ar*
47214663Sa* Tu* As* Ta*
48214666Zu* C**
49214675Eg* Ka*
50214687Es* Ey*
51214693İ* Ö*
52214694S** Us*
53214733Al* Pa* Ka*
54214735Ah* Yu* Ö*
55214739Ta* Fu* Ö*
56214742Hi* Ka*
57214758Ni* As*
58214762Ha* İ* Ç*
59214765Me* Ya* G**
60214769Mi* Ka*
61214772Ah* Ca* Al*
62214779Mu* As* T**
63214786Me* Ef* G**
64214787Ar* İ*
65214790Mu* İ* Tu*
66214794Ci* A**
67214811Ö* Ö*
68214830Al* Ö*
69214836Ay* Pe*
70214866Su* Na* Al*
71214875On* U**
72214894Em* Re*
73214927Ba* Al* Bo*
74214930Ba* Ke*
75214935Al* Er* Ö*
76214937Do* Pa*
77214939Se* Ö*
78214947G** Ka*
79214956Ta* Ay*
80214972Yu* Ç*
81214984Eg* Ö*
82214991Me* Ak* Ka*
83215000Me* K**
84215001Ro* Re*
85215008G** Ay*
86215018Bo* Ul*
87215032Se* Ç*
88215048Se* Me* Ka*
89215057Be* Be*
90215118S** Mo*
91215221Ka* Ka*
92215261Ze* Y**
93215267Mu* Em* Ba*
94215327De* Er*
95215404Mu* Ab* Es* Ba*
96215478Ez* Ş*
97215589Ir* K**
98215644Ö* Fa* Ay*
99215652Em* Sa*
100215696İ* Ke*
101215903Se* Ta*
102215944Be* Di*
103216035Ka* Ö*
104216077Oz* Ba* Ez*
105216088Ya* Ta*
106216106Er* G**

Müzikoloji Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214372Em* Ar*
2214403Nu* Ç*
3214409Re* Er* Ya*
4214420B** Tu*
5214426Al* Er*
6214444Ah* En* İ*
7214466La* Pe*
8214472Ec* Or*
9214483Ta* Ul*
10214489Ş* Du* So*
11214494Ne* Su*
12214496Al* Ö*
13214508İ* Su*
14214509As* Ek*
15214563U** Ya*
16214603Ey* Na* Ya*
17214623Me* Ce* Ay*
18214635İ* Sa*
19214650Yu* Ay*
20214660Ar* Er*
21214666Zu* C**
22214693İ* Ö*
23214694S** Us*
24214715S** Nu* Er*
25214732On* Y**
26214811Ö* Ö*
27214816Ez* Ya*
28214836Ay* Pe*
29214842Eb* Ç*
30214852Ni* Na* B**
31214871Ü* Mu* Ka*
32214927Ba* Al* Bo*
33214931Fa* Ü*
34214938Se* Al*
35214939Se* Ö*
36214970Mu* Re* Ba*
37215000Me* K**
38215001Ro* Re*
39215008G** Ay*
40215018Bo* Ul*
41215044Ne* S**
42215049Ad* Yi* Ak*
43215091El* Ka*
44215228Ş* To*
45215230Me* De*
46215261Ze* Y**
47215478Ez* Ş*
48215498Fu* Bu*
49215589Ir* K**
50215696İ* Ke*
51215903Se* Ta*
52215927Az* K**
53215933Be* Ka*
54215944Be* Di*
55215978Ze* Ş*
56216016Es* At*
57216077Oz* Ba* Ez*
58216088Ya* Ta*

Ses Eğitimi Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214380Ce* K**
2214381Se* De*
3214384Me* So*
4214404Ar* Ö*
5214419Ni* En* Ye*
6214420B** Tu*
7214421R** Ay*
8214424Oz* Ar* U**
9214441Be* To* Bo*
10214457Ne* Ka*
11214471As* Y**
12214472Ec* Or*
13214483Ta* Ul*
14214487Ca* Ü*
15214490El* Y**
16214502Tu* G**
17214517On* Er*
18214522Ne* G**
19214529Be* Ha* T**
20214551Ke* Ö*
21214560İ* D**
22214565Yu* Ef* Pa*
23214571Ne* Mi* U**
24214593Be* Ö*
25214600Ya* Er*
26214606Do* Ay* Ş*
27214622İ* He*
28214626Ir* Ay*
29214639B** Co*
30214650Yu* Ay*
31214662Me* Ar*
32214687Es* Ey*
33214700Be* Ka*
34214703Ru* Ru* Ka*
35214725Ba* Ak*
36214733Al* Pa* Ka*
37214746Ke* Ç*
38214754De* A**
39214758Ni* As*
40214759Bu* İ*
41214769Mi* Ka*
42214772Ah* Ca* Al*
43214783Az* Ş*
44214786Me* Ef* G**
45214787Ar* İ*
46214790Mu* İ* Tu*
47214792At* Sa*
48214794Ci* A**
49214803He* G**
50214816Ez* Ya*
51214842Eb* Ç*
52214850Ga* Ak*
53214858Es* Y**
54214866Su* Na* Al*
55214918Ve* Ak*
56214923Ne* Ad* Ka*
57214924Ya* K**
58214937Do* Pa*
59214938Se* Al*
60214947G** Ka*
61214948Ha* Ge*
62214950Ya* Do*
63214955Ne* Na* T**
64214957Be* Ap*
65214991Me* Ak* Ka*
66215048Se* Me* Ka*
67215091El* Ka*
68215118S** Mo*
69215191Da* On*
70215228Ş* To*
71215241Fa* Ra* Se*
72215317To* Zi*
73215582Ro* Ö*
74215634Ya* Mi*
75215641Fa* Nu* Ak*
76215644Ö* Fa* Ay*
77215652Em* Sa*
78215933Be* Ka*
79215956Es* G**
80215978Ze* Ş*
81216016Es* At*
82216035Ka* Ö*
83216106Er* G**

Türk Halk Oyunları Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214405Al* Pe*
2214725Ba* Ak*
3214759Bu* İ*
4214796Ec* Ye*
5214819Ya* Bu* G**

Çalgı Eğitimi / 3 Telli Kemençe Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı

Çalgı Eğitimi / 4 Telli Kemençe Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214500Mu* Ki*

Çalgı Eğitimi / Bağlama Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214379En* Ey*
2214404Ar* Ö*
3214454Eb* Ze*
4214465Ö* Tu*
5214529Be* Ha* T**
6214544Oz* Ö*
7214555Bu* T**
8214563U** Ya*
9214651Ke* Ay*
10214970Mu* Re* Ba*
11215317To* Zi*
12215582Ro* Ö*

Çalgı Eğitimi / Flüt Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214393Ce* De*
2215559Bu* Ok*

Çalgı Eğitimi / Kanun Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214480Em* G**
2214548İ* Ce*
3214675Eg* Ka*
4214868Ba* Ya* Yo*
5214875On* U**
6214882Ab* Ef* De*
7214935Al* Er* Ö*
8215404Mu* Ab* Es* Ba*

Çalgı Eğitimi / Kaval Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı

Çalgı Eğitimi / Keman Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214376Ar* Se*
2214612İ* S**
3214924Ya* K**
4215032Se* Ç*
5215327De* Er*

Çalgı Eğitimi / Kemane Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214377Me* Be* Ge*
2214530Sa* Tu* Ç*

Çalgı Eğitimi / Mey Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214570Al* Ş*

Çalgı Eğitimi / Ney Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214657Bu* Te*

Çalgı Eğitimi / Piyano Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214393Ce* De*
2214454Eb* Ze*
3214594Ge* G**
4214595Si* On*
5214663Sa* Tu* As* Ta*
6214699Me* Se* Ba*
7214852Ni* Na* B**
8214888Mu* Be* Ç*
9214994Di* Ka*
10215956Es* G**

Çalgı Eğitimi / Tanbur Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214470Yu* Bi* Y**

Çalgı Eğitimi / Tar Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı

Çalgı Eğitimi / Ud Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214542Mu* K**
2214565Yu* Ef* Pa*
3214642Ce* Ç*
4214714Ef* Ya*
5214735Ah* Yu* Ö*
6214739Ta* Fu* Ö*

Çalgı Eğitimi / Viyola Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214853Ah* K**

Çalgı Eğitimi / Viyolonsel Programı Kesin Kabul Sınavına Girmeye Hak Kazananlar
Sıra NoAday NoAdı Soyadı
1214410Ke* Ha* Ak*

Belge Sonu