2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvurusu

Başvuru İşlemi

28 Temmuz - 03 Ağustos 2023 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/konservatuar/basvuru web adresinden ön kayıt yapılması ve başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Başvuru elektronik ortamda olup, başvuru için her hangi bir birime başvurulması gerekmez. 03 Ağustos 2023 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır. Ön kayıt yapıldıktan sonra başvuru formunda eleme sınavına gireceğiniz tarih, saat ve komisyon bilgileri yer alacaktır. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Başvuru formunun çıktısı alınması, eleme sınavında başvuru formunun ve nüfus cüzdanın bulundurulması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saate kadar başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Değerlendirme Kriterleri
2023–2024 Eğitim - Öğretim Yılı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Değerlendirme Kriterleri için Tıklayınız.

TYT Puanı Şartı

  1. Aday öğrencilerin 2023 TYT puanının en az 180 olması gerekmektedir.
  2. Engelli aday öğrencilerin ÖSYM’nin 2022 veya 2023 yılları için ilan ettiği TYT puanlarının herhangi birinden en az 100 puan almış olmaları gerekmektedir.*
  3. Devlet Konservatuarlarının / Konservatuarların lise devresi mezunları merkezi sınava (YKS) girmeden özel yetenek sınav sonucu ile Konservatuarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir.

Yaş Şartı
Çalgı Eğitimi Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Teknolojisi Bölümü, Türk Halk Oyunları Bölümü ve Müzik Teorisi Bölümü için başvuracak adayların 30 (otuz) yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Müzikoloji Bölümü ve Bestecilik Bölümü için yaş sınırı bulunmamaktadır.

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu İle İlgili Açıklama
Kesin Kabul Sınavında başarılı olan ve kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’nu kesin kayıtta getirmeleri gerekmektedir. Engelli öğrenciler ise aşağıda belirtilen engel durumunu gösterir.“Engelli sağlık kurulu raporu” kesin kayıtta getirmeleri gerekmektedir.
Tek hekim raporu ve sağlık ocağından alınan raporlar geçersizdir. Hastanelerde verilen Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) olması gerekmektedir.

Engel Durumu Olanlar ile İlgili Açıklama
* YÖK Başkanlığının 05.04.2017 günlü 24304 günlü yazısı gereğince; Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “Yaygın gelişim bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Esperger Sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu ile” belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Konservatuvar Başvuru, Sınav ve Kayıt Takvimi

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ TARİH VE AÇIKLAMA
Konservatuar Ön Kayıtları (Web Kaydı) 28 Temmuz - 03 Ağustos 2023
03 Ağustos 2023 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır.
Konservatuar Eleme Sınavları 7 - 10 Ağustos 2023
Öğrencinin hangi tarih ve saate eleme sınavına gireceği başvuru formunda yazacaktır. 03 Ağustos 2023 saat 17:00'a kadar başvurusunu tamamlamayan veya başvuru formunda yazılan tarih, saat ve komisyonda hazır bulunmayanlar eleme sınavına alınmayacaktır.
Konservatuar Eleme Sınavı Sonuçlarının İlanı 11 Ağustos 2023
Konservatuar Kesin Kabul Sınavları 14 - 18 Ağustos 2023
Eleme sınavında başarılı olup, kesin kabul sınavına girecek adayların hangi tarih ve saatte kesin kabul sınavına gireceği 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecektir.
Konservatuar Kesin Kabul Sınavı Sonuçlarının İlanı 22 Ağustos 2023
Konservatuar  Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıtları 31 Ağustos - 1 Eylül 2023
Konservatuar Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin İlanı 5 Eylül 20223
Konservatuar Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin Kayıtları 6 Eylül 2023