2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee)

Başvuru Tarihleri : 20 Aralık 2023 09:00 – 30 Ocak 2024 23:59

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Lisans-Yüksek Lisans Programı (MasterBee) Hakkında Bilgi ve Esaslar

Başvuru İşlemi

Başvuru Değerlendirme Şartları
2023-2024 Güz dönemi sonu itibari ile (31 Ocak 2024'te) aşağıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

  • En az 60 kredi tamamlamış ve Anadal genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir.
  • Lisans öğrenimlerine güz döneminde başlayanların öğreniminin altıncı yarıyılının başında, lisans öğrenimlerine bahar döneminde başlayanların öğreniminin yedinci yarıyılının başında olması gerekmektedir. Öğrenciler, sadece kayıtlı oldukları lisans programı için bütünleşik programa uygun olarak belirlenmiş yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere bütünleşik program başvurusu yapabilirler. Çift ana dal programına kayıtlı olan öğrenciler birinci ana dallarına göre başvuru yaparlar. Yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önceki programından hiç ders saydırmamış ve ders intibakı yapmamış ise, daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreye bakılmaksızın başvuru yapabilir. Yatay geçiş yapıp ders intibakı olan öğrencilerde, süre hesabı yapılırken öğrencinin intibak ettirdiği kredi sayısı dikkate alınır. 1-15 kredi arası 1 yarıyıl olarak sayılır. Daha fazla kredi intibak ettirildiyse her 15 kredi bir yarıyıl sayılır.
  • Öğrenci, Lisans / Yüksek Lisans Program Eşleşmeleri tablosunda kayıtlı olduğu lisans programına karşılık gösterilen yüksek lisans programına başvuru yapabilecektir.
  • Dikey Geçiş (DGS), Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) ve İTÜ-Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapamayacaktır.

Başvuru Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kabul İşlemi

Yukarıda belirtilen tarihlerde başvurusunu tamamlayan öğrencilerin başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından incelenecek olup başvuru değerlendirme şartlarını sağlayan ve kabul hakkı kazanan öğrencilerin listesi 01 Şubat 2024 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir. Kabul hakkı kazanan öğrencilerin tercih ettikleri MasterBee Bütünleşik Programa kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.