İstanbul Teknik Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Dereceye Giren Lisans Mezunların Listesi

Değerli Mezunlarımız,

İTÜ Lisans Mezunları Derece Belirleme Esasları çerçevesinde dereceler belirlenmiştir. Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) mezunlarının dereceleri belirlenirken yönergenin 6.maddesinde belirtildiği gibi ortak kurumun ve üniversitemizdeki ortalamalarının aritmetik ortalaması göz önünde bulundurulmuştur. 2023-2024 akademik yılı güz ve bahar dönemi lisans mezunlarının aritmetik not ortalaması 3,01 olup, İTÜ Lisans Mezunları Derece Belirleme Esasları gereği ortalaması 3,01'in altında olan mezunlar dereceye alınmamıştır.

2023-2024 akademik yılı dereceye giren lisans mezunların listesi için tıklayınız.

Açıklama : Endüstri Ürünleri Tasarımı programı ile Endüstriyel Tasarım programı, aynı program olduğu için dereceleri birlikte değerlendirilmiştir.

Derece Listesine Yapılan Eklemeler

  • 05.07.2024 tarihinde İşletme Mühendisliği programı derece listesine ekleme yapılmıştır.
  • 05.07.2024 tarihinde Mimarlık programı derece listesine ekleme yapılmıştır.