Diploma Alım Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler

Üniversitemiz önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları mezunlarının diplomalarını teslim alma sırasında yürütülen işlemler ile diploma sırasında teslim etmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Diploma ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine imza karşılığı teslim edilir.
  2. Yabancı uyruklu mezunun diploması başvurusu halinde Yüksek Öğretim Kurulu ve Dışişleri Bakanlığı’nın aracılığıyla ilgili ülkede bulunan Türk Temsilciliğine iletilebilir.
  3. Vefat eden mezunun diploması, istekleri hâlinde ve belgelendirmek koşulu ile kanuni mirasçılarından ilk başvuruda bulunana verilir. Bu durum daha sonra başvuruda bulunan diğer kanuni mirasçılarına (istekleri halinde yazı ile) bildirilir.

Diploma Teslimi Sırasında Verilmesi Gereken Evraklar

  1. İTÜ Kütüphanesine borcu olmadığına ilişkin Kütüphaneden alınmış yazı. (Kütüphaneye borcu olan mezunlarımızın İTÜ Merkez Kütüphanesine borçlarını ödemeleri ve borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir.(2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren Lisans programlarından mezun olanlar ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren Lisansüstü programlardan mezun olanların Kütüphaneden yazı almalarına gerek yoktur.) Borcu olan mezunların kütüphane borçlarını ödemeleri durumunda sistemden engelleri kütüphane tarafından kaldırılmaktadır. Mezunlarımız herhangi bir sorun yaşamaması için diploma almaya gelmeden en geç bir gün önce borç ödeme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
  2. Varsa öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti borcunun ödendiğine ilişkin dekont. (öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti borcunun olması durumunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
  3. Yabancı uyruklu öğrencilerin https://www.turkiyemezunlari.gov.tr web adresinden üye olmaları gerekmektedir.
  4. Vekâletname ibraz edecek mezunun, vekâletnamenin aslını ibraz etmesi zorunludur.(Vekâletnamede vekil olan kişinin "İTÜ tarafından düzenlenmiş olan diplomayı almaya yetkili kılındığının belirtilmesi gerekmektedir.) Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra Nüfus cüzdanı veya yasal olarak yerine geçebilecek kimlik kartı ibraz edilerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Ofisinden diploma teslim alınabilir. Yabancı Uyruklu mezun istemesi durumunda Türkiye dışında ise bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna yukarıdaki belgeleri teslim ederek diplomasını Konsolosluk aracılığıyla almak için müracaat edebilir. Diploması kendisine teslim edilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla başvuruda bulundukları Konsolosluğa gönderilecektir.
  5. Mezunlarımızın mezun bilgi sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Mezun bilgi sistemine kayıt için tıklayınız.

Açıklama:

Her yılın Bahar dönemi sonunda mezun olan lisans mezunlarının düzenlenen diplomaları, tören sonrasında Fakülte dekanlıklarına teslim edilmektedir. Diplomalar 3 ay süreyle Fakülte öğrenci işlerinde tutulacaktır. Bu süre zarfında diplomalar ilgili Fakülteden teslim alınabilir.