Mezuniyetinden Sonra Kimlik Bilgilerinde Değişlik Olanlar

Evlilik nedeniyle, mahkeme kararı veya vatandaşlığa girme/vatandaşlıktan çıkma durumlarına dayalı nüfus kaydı değişikliğinin yapılabilmesi için;

  1. Mahkeme kararının onaylı sureti, evlilik cüzdanının fotokopisi veya nüfus kayıt örneği (Aslı ibraz edilir. Belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.)
  2. Başvuru dilekçesi

Yukarıdaki belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir.İstanbul dışından başvuranlar İTÜ Ayazağa Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Bürosu Maslak/İSTANBUL adresine posta yolu ile belgelerini gönderebilirler.

Nüfus kaydı değişiklikleri, diplomanın arkasına gerekli açıklama ile şerh düşülüp, tarih konularak Genel Sekreter tarafından imzalanır ve diploma defteri üzerinde gerekli düzenleme yapılır. Ancak, başvuru tarihinde henüz diploma düzenlenmemiş ise Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde gerekli değişiklikler yapılır ve düzenlenecek her türlü belge güncel bilgiler kullanılarak hazırlanır.