Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
UZB 438 Robotik Kontrol Sistemleri Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı UCK 362E MIN DD
veya UCK 362 MIN DD
veya UCK 360 MIN DD
veya UCK 360E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Programlanabilir mantıksal denetleyiciler. Uç organ ve eklem yörüngeleri. Açık döngü denetim, kapalı döngü denetim. Duyarga sistemleri: potansiyometreler, senkrolar, rezolverler, optik algılayıcılar. Sürücü sistemleri: adım motorları, tek ve üç faz fırçasız doğru akım motorları, direk süren eyleyiciler. Servo yükselteçleri: lineer ve darbe genişliği modülasyonlu yükselticiler. Noktadan noktaya ve sürekli yol PID eksen yörünge denetimleri.