Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 492 Bitirme Çalışması Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 20 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (SBP 411 MIN DD
veya SBP 411E MIN DD)

ve (SBP 323 MIN DD
veya SBP 323E MIN DD
veya SBP 321 MIN DD
veya SBP 321E MIN DD)

ve (SBP 327 MIN DD
veya SBP 327E MIN DD
veya SBP 343 MIN DD
veya SBP 343E MIN DD
veya SBP 341 MIN DD
veya SBP 341E MIN DD)

ve (SBP 331 MIN DD
veya SBP 331E MIN DD)

ve (SBP 338 MIN DD
veya SBP 338E MIN DD
veya SBP 332 MIN DD
veya SBP 332E MIN DD)

Diğer Şartlar
Sınıf Kısıtı 4.Sınıf ,
Ders Tanımı
Belirlenen proje alanının bölgesi içinde doğal,sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevre verilerinin elde edilmesi ve analizi, değerlendirilmesi ve sentezi yoluyla senaryo seçenekleri oluşturulması Gelişimine yönelik ilke, strateji ve politikaların ortaya konulması Farklı aktörlerin katılımı, yasal ve yönetimsel çerçevenin göz önünde bulundurulması Planlama hiyerarşisi kapsamında değişik ölçeklerde alternatifli kentsel gelişim planlarının hazırlanması Bu zamana kadar almış olduğu eğitimden elde ettiği planlama, tasarım, uygulama becerisi ve karar verme yeteneğinin bağımsız kişisel çalışma şeklinde ölçülmesidir