BİTİRME ÇALIŞMASI ÖNŞARTI

Bir öğrencinin bitirme çalışması dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir.