Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4067E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Pek çok farklı uzmanın görev aldığı karmaşık bir yapısı olan mimari tasarım sürecinin önemli bir alt süreci uygulamaya yönelik ayrıntıda tasarımdır. Bu alt süreç detay ve detay tasarımı kavramları ile doğrudan ilişkilidir. Ders kapsamında mimari tasarım süreci, bu süreçte görev alan farklı uzmanların ve farklı uzmanlıkları olan mimarların görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak ele alınmakta ve sonrasında uygulamaya yönelik ayrıntıda tasarım süreci detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu inceleme uluslararası ortamda ve Türkiye’deki çağdaş mimarlıkta detay tasarımının önemi, yeri, kullanılan yaklaşım ve yöntemlerin araştırılması ile yapılmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerden verilen detay örneklerini incelemeleri, tespit edilen farklı yaklaşım ve yöntemlerle değerlendirmeleri ve yeniden yorumlamaları beklenmektedir