Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 365 Varyasyonlar Hesabı Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sürekli, alttan ve üstten yarı-sürekli fonksiyoneller, Diferansiyellenebilen fonksiyoneller, Bir fonksiyonelin Frechet ve Gateax diferansiyeli, Zayıf ve kuvvetli ekstremum.,İntegral tipindeki fonksiyoneller, bir değişkenli fonksiyonellerde ekstremum için gerek koşul, Euler-Lagrange denklemi, Çok değişkenli fonksiyonellerde ekstremum için gerek koşullar, Parametrik formda varyasyon problemleri, Bağ koşullu varyasyon problemleri. İzoperimetri problemler, Serbest uç noktalar problemi. Köşe noktalarına sahip ekstremaller. Transversalite koşulları, Jacobi koşulu, Weierstrass fonksiyonu