Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MAT 287 Matematik III Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 6 3 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD
veya MAT 211 MIN DD
veya MAT 211E MIN DD
veya MAT 213 MIN DD
veya MAT 213E MIN DD
veya MAT 186 MIN DD
veya MAT 186E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Fonksiyon Dizi ve Serileri, Fourier-Laplace Serileri, Eğrisel İntegraller, Vektör Alanları, Yoldan Bağımsızlık, Potansiyel Fonksiyonu, Eğrisel İntegrallerin Temel Teoremleri, Düzlemde Green Teoremi, Yüzey Alanı ve Yüzey İntegrali, Stokes ve Diverjans teoremleri