Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
JEO 445E Petrol ve Doğal Gaz Jeolojisi İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı JEO 112E MIN DD
veya JEO 112 MIN DD
veya JEO 114 MIN DD
veya JEO 114E MIN DD
veya JEO 115 MIN DD
veya JEO 115E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders petrol ve doğal gazın kaynak kayaçlarda oluşumu, rezervuar kayaçlara göçü ve değişik kapanlarda yeraltında depolanması konularındaki temel kavramları kapsamaktadır. Derste ayrıca petrol ve doğalgaz aranması ve işletilmesinde kullanılan jeolojik yöntem ve teknikler incelenecektir. Geleneksel olmayan hidrokarbon kaynakları da tanıtılmaktadır.