Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ITA 202 İtalyanca IV İtalyanca (Italian) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Orta seviyede Italyanca dilbilgisi ve kelime bilgisini öğretme ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri (CECR) çerçevesinde düzenlenen CILS sınavlarının A2 düzeyine tamamlayıcı hazırlık çalışmalarının ikinci düzeyini içerir. Öğrenciler, 1. Gelecek hakkında daha karmaşık bir şekilde konuşabilecektir, 2. Adet ve zamir zamirlerini kullanabilecektir, 5. iyilik ya da şeyler istemek için öğreneceksiniz. Taşımacılık hakkında bilgi ver ve sor, 6. nesneleri ve durumları karşılaştırmayı öğrenecek, 5. Geçmişte olanları ve insanları tanımlamayı öğrenecek, 6. hipotez ve koşulları ifade etmeyi öğrenecek, 8. A2 CILS sınavını geçmeye hazır olacak.