Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 355E Ekonometri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 214 MIN DD
veya ISL 214E MIN DD
veya (END 311 MIN DD
ve EKO 201 MIN DD)

veya (END 311E MIN DD
ve EKO 201 MIN DD)

veya (END 311 MIN DD
ve EKO 201E MIN DD)

veya (END 311E MIN DD
ve EKO 201E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders öğrencilerin değişkenler arası ilişkileri matematiksel olarak formüle edebilmesini ve etkileşimleri en az hata ile tahmin etmelerini ve geleceğe yönelik çıkarımlar yapmalarını sağlayacak yöntemleri öğrenmelerini amaçlamaktadır.