Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ISL 353E Pazarlama İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı ISL 233 MIN DD
veya ISL 233E MIN DD
veya EKO 201 MIN DD
veya EKO 201E MIN DD
veya (ECN 101E MIN DD
ve ECN 102E MIN DD)

veya (ECN 105E MIN DD
ve ECN 102E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş niteliğindeki bu ders öğrencilerin değişik pazar yapıları ve bu pazarlarda faaliyet gösteren güç grupları hakkında görüş sahibi olmalarını sağlayacak olan pazarlamanın temel kavramlarını tanıtmak için tasarlanmıştır. Pazarda faaliyet gösteren güçler dinamik olduğundan pazarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu dinamik ortama ayak uyduracak çözümler ve stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu stratejileri geliştirmek bu dersin ana konusudur.