Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
ING 102 İngilizce II İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Önşartı için tıklayınız.
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İngilizce 102 dersinde öğrenciler, etkin metin okuma tekniklerini uygulama, ikincil kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme, planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini geliştirir. Akademik metinleri okuma ve akademik yazı yazma çalışmalarını birbirine paralel sürdüren öğrenciler, hem ödevlerde hem de sınavlarda akademik yazım kurallarına uygun sebep-sonuç ve tartışma kompozisyonları yazarlar. Ayrıca okudukları metinleri sınıf içerisinde sözel olarak tartışırlar.