ING KODLU DERSLERİN ÖNŞARTLARI


2005-2006 Eğitim Öğretim Yılından Önce ilk defa ING kodlu Ders Alanlar
ING 101: İTÜ yabancı dil writing puanı 15'in altında olanlar
ING 102: İTÜ yabancı dil writing puanı 15 ve üstünde olanlar, ING 101R,101S,101 den minimum DD alanlar
ING 201: ING 101'den veya ING 102'den minimum DD alanlar

2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı veya daha sonrasında ilk defa ING kodlu ders alanlar
ING 101: İTÜ yabancı dil toplam notu 75'in altında olanlar
ING 102: İTÜ yabancı dil toplam notu 75 ve daha yukarı olanlar, ING 101 den minimum DD alanlar
ING 201: ING 101'den veya ING 102'den minimum DD alanlar
ING 105: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencisi olmak.
ING 106: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencisi olmak.

 

2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı veya daha sonrasında ilk defa ING 112 kodlu ders alanlar

ING 112 : Yok

ING 201 : ING 112'den minimum DD alanlar

 

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı  veya daha sonrasında ilk defa ING  kodlu ders alanlar

ING 100   : Yok

ING 112A : ING 100'den minimum DD alanlar

ING 201A   : ING 112A'den minimum DD alanlar