Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
HUK 212 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Hukuku Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İş hukukunun doğuşu, işçilerin sendikal örgüt çatısı altında işverenlere karşı bir pazarlık gücü elde etmeleriyle eşzamanlıdır. Yoksa işçilerin ancak işçi lehine değiştirilebilen kanunlar ile korunması anlayışı 2. Dünya Savaşı ertesinde ortaya çıkmıştır. Sendikal örgütlenme ile işçiler, çalışma koşullarını işverenle topluca yürüttükleri bir pazarlık sonucunda ortaya çıkan toplu iş sözleşmelerinde emredici bir şekilde belirlemişler, pazarlık aşamasında grev ile işveren üzerinde bir baskı uygulayabilmişlerdir.