Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
GID 4902 Gıda Mühendisliği Tasarımı II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 10 2 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı GID 4901E MIN BB
ve GID 211E MIN DD
ve (GID 341 MIN DD
veya GID 341E MIN DD)

ve (GID 351 MIN DD
veya GID 351E MIN DD)

ve GID 204E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Endüstriyel gıda ürününün seçilmesi. Ürünün üretim teknolojisi ve akış diyagramı. Proses hesaplamaları ve kapasitenin belirlenmesi için gerekli istatistiksel verilerin derlenmesi. Seçilen proses için kütle ve enerji denklikleri, akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle aktarımı hesaplamalarının yapılması. Uygun ekipman seçimi veya tasarımı ile ekipmanların, operasyonların ve ürünün maliyet hesaplamaları yapılarak gıda tesisinin tasarlanması.